ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : สาธารณรัฐอิตาลี (Italy)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐอิตาลี (Italy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 8 ของโลก และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของภูมิภาคยุโรป
•       เป็นสมาชิก EU, NATO, G8 และเป็นที่ตั้งขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โครงการอาหารโลก (WFP) และกองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD)
• เป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของยุโรปและของโลก
• มีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจาก UNESCO จำนวนมากที่สุดถึง 44 แห่ง
• มีธุรกิจ SMEs อุตสาหกรรมแฟชั่นและอาหารที่แข็งแกร่ง เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

301,225 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายแซร์จิโอ  มัตตาเรลลา (Mr. Sergio  Mattarella)

เมืองหลวง

Rome

นายกรัฐมนตรี

นายจูเซปเป  กอนเต (Mr. Giuseppe  Conte)

ประชากร

61 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เอนโซ โมอาเวโร มีลาเนซี (Enzo Moavero Milianesi)

ภาษาราชการ

อิตาเลียน

วันชาติ

2 มิถุนายน

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 90 (นิกายโรมันคาทอลิก)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

3 ตุลาคม 2411 (ค.ศ. 1868)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

1,934.8 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

GDP per Capita

31,953 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.2 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 1.5 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ถ่านหิน ปรอท สังกะสี โพแทสเซียม หินอ่อน หินแบไรต์ แร่ใยหิน แร่แคลเซียมฟลูออไรด์ กำมะถัน ก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

ท่องเที่ยว เครื่องจักรกล เหล็กและโลหะ เคมีภัณฑ์ อาหารแปรรูป สิ่งทอ  รถยนต์ เสื้อผ้า รองเท้า

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เครื่องจักรอุตสาหกรรม  สิ่งทอ อุปกรณ์สำหรับการขนส่ง เหล็กกล้า เคมีภัณฑ์  และอาหาร

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหราชอาณาจักร สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี สหรัฐอเมริกา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรกล อุปกรณ์สำหรับการขนส่ง อาหาร เหล็กกล้า ขนสัตว์ ฝ้าย และผลิตภัณฑ์กลุ่มพลังงาน

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สเปน เนเธอร์แลนด์ จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐอิตาลี

มูลค่าการค้า

3,715.31 ล้าน USD ไทยส่งออก 1,650.22 ล้าน USD นำเข้า 2,065.09 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -414.87 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารสัตว์เลี้ยง อัญมณีและเครื่องประดับ
ผลิตภัณฑ์ยาง ปลาหมึกมีชีวิต สด แช่เย็น และแช่แข็ง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ยางพารา รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ    
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องประดับอัญมณี เลนส์ แว่นตาและส่วนประกอบ

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 24.06 ล้าน USD
 

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐอิตาลีเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 264,429 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2559)

 

คนไทยในสาธารณรัฐอิตาลี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐอิตาลี

สถานเอกอัครราชทูต (Rome) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Catania) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Genoa) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Milan) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Naples) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Turin) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Venice)

หน่วยงานของสาธารณรัฐอิตาลีในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562