ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

 

 

 

 

 

 

ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นประเทศผู้ก่อตั้งประชาคมยุโรปร่วมกับเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี
• มีรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงที่สุดในสหภาพยุโรป
• เป็นศูนย์กลางการเงิน การธนาคารที่สำคัญของโลก
• อุตสาหกรรมผลิตเหล็กทันสมัย ศูนย์กลางผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จำหน่ายทั่วโลก บริษัทขนส่งทางอากาศ Cargolux ที่มีประสิทธิภาพ
• ที่ตั้งของสถาบันยุโรปที่สำคัญ อาทิ Secretariat-General of European Parliament, European Court of Justice และ European Investment  Bank
• อยู่ใน Schengen Area และเขตยูโร

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

2,586 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

แกรนด์ ดยุก อองรี (Grand Duke Henri)

เมืองหลวง

Luxembourg

นายกรัฐมนตรี

นายซาวีเยร์  เบตแตล (Mr. Xavier  Bettel)

ประชากร

599,449 คน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ฌอง  อัสเซลบอร์น (Jean  Asselborn)

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส เยอรมัน

วันชาติ

23 มิถุนายน

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 87 (โรมันคาทอลิก) คริสต์ ร้อยละ 13 (โปรเตสแตนต์ยิวและอื่นๆ)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

16 มิถุนายน 2502 (ค.ศ. 1959)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

62.4 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

GDP per Capita

104,103 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.7 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 2.3 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

แร่เหล็ก ไม้แปรรูป

อุตสาหกรรมหลัก

การธนาคาร เหล็กและเหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์อาหาร เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตภัณฑ์จากยาง กระจก

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่โลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ เคมีภัณฑ์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อิตาลี เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ อุปกรณ์การขนส่ง ผลิตภัณฑ์โลหะ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี เบลเยียม จีน

สถิติที่สำคัญไทย-ราชรัฐลักเซมเบิร์ก

มูลค่าการค้า

26.36 ล้าน USD ไทยส่งออก 8.76 ล้าน USD นำเข้า 17.6 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -8.84 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, ผลิตภัณฑ์ยาง, หลอดไฟฟ้า, อัญมณีและเครื่องประดับ, เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว และของใช้ในบ้าน

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกล, ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก, เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์, เคมีภัณฑ์, สินค้าทุนอื่นๆ

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 41.82 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ ล้าน USD
 

การท่องเที่ยว

ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากราชรัฐลักเซมเบิร์กเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 5,800 คน (ลดลงร้อยละ 16 จากปี 2559) และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปราชรัฐลักเซมเบิร์กประมาณ 1,664 คน (ข้อมูลปี 2561) (ลดลงร้อยละ 16 จากปี 2559)

คนไทยในราชรัฐลักเซมเบิร์ก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

 

หน่วยงานไทยในราชรัฐลักเซมเบิร์ก

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Luxembourg)

หน่วยงานของราชรัฐลักเซมเบิร์กในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562