ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : ราชรัฐโมนาโก (Monaco)

 

 

 

 

 

 

ราชรัฐโมนาโก (Monaco)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากนครรัฐวาติกัน) แต่เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก (16,620 คน/ ตร.กม.)
• ไม่มีการจัดเก็บภาษีรายได้ (income tax) และภาษีมรดก แต่มีการจัดเก็บภาษีด้านอื่นเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ
• มีศักยภาพด้านธุรกิจการเงิน การธนาคาร และการโรงแรม มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว สถานกาสิโน การแข่งรถ Formula One Grand Prix
• โมนาโกและฝรั่งเศสได้ลงนามในสนธิสัญญาไมตรีอารักขาในปี 2461 กำหนดภารกิจของฝรั่งเศสในการป้องกันเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน ของโมนาโก ต่อมาในปี 2545 ได้มีการแก้ไขสนธิสัญญาดังกล่าว และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2548 ทำให้โมนาโกสามารถคงความเป็นรัฐเอกราช ไม่ต้องอยู่ภายใต้การเป็นรัฐอารักขาของฝรั่งเศสอีกต่อไป

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

2.02 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

เจ้าชายอัลแบร์ที่สอง   (Albert II  )

เมืองหลวง

Monaco

นายกรัฐมนตรี

นายแซร์ฌ  แตล (Mr. Serge  Telle)

ประชากร

38,695 คน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2559)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

จีล  โตเนลิ (Gilles  Tonelli)

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส

วันชาติ

19 พฤศจิกายน

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 90 (นิกายโรมันคาทอลิก)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

26 มิถุนายน 2549 (ค.ศ. 2006)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

5.58 ล้าน USD (ไทย 411.76 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2559)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

GDP per Capita

72,091 USD (ไทย 5,979.3 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2559)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0 (ไทย ร้อยละ 0.2)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2559)

GDP Growth

ร้อยละ 3.2 (ไทย ร้อยละ 3.3)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2559)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ไม่ปรากฏข้อมูล

อุตสาหกรรมหลัก

ก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ อาหาร พลาสติก

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ไม่ใช่โลหะ ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้า

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สวิตเซอร์แลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สวิตเซอร์แลนด์ มาดากัสการ์

สถิติที่สำคัญไทย-ราชรัฐโมนาโก

มูลค่าการค้า

2.49 ล้าน USD ไทยส่งออก 1.69 ล้าน USD นำเข้า .8 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า .89 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เซรามิก เครื่องนุ่มห่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติก กระดาษและผลิตภัณฑ์  ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ หนังสือและสิ่งพิมพ์ ส่วนประกอบที่ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สินค้านำเข้า

สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินค้าทุนอื่นๆ เคมีภัณฑ์ เครื่องประดับอัญมณี ด้ายและเส้นใย พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล
 

การท่องเที่ยว

ปี 2559 มีนักท่องเที่ยวจากราชรัฐโมนาโกเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 837 คน และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปราชรัฐโมนาโกประมาณ 26 คน (ข้อมูลปี 2559)

คนไทยในราชรัฐโมนาโก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชรัฐโมนาโก

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Monte Carlo)

หน่วยงานของราชรัฐโมนาโกในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562