ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Netherlands)

 

 

 

 

 

 

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Netherlands)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•เป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่งและเป็นประตูสู่ยุโรป
•เป็นเมืองหลวงด้านกฎหมายระหว่างประเทศ (ที่ตั้งของศาลยุติธรรมโลก)
•เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการฟื้นฟูสภาพที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยีระดับสูงในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรและพืชสวนเครื่องจักรกล และการขนส่งสินค้า
•มีบริษัทเข้ามาลงทุนในไทยสูงที่สุดในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป
•อยู่ใน Schengen Area และเขตยูโร

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

41,543 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดี วิลเลม อเล็กซานเดอร์ คลอส จอร์จ เฟอร์ดินานด์ (Willem-Alexander Claus George Ferdinand)

เมืองหลวง

Amsterdam

นายกรัฐมนตรี

นายมาร์ค  รุตเตอร์ (Mr. Mark  Rutte)

ประชากร

17 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สแต็ฟ  โบลก (Stef  Blok)

ภาษาราชการ

ดัทช์

วันชาติ

27 เมษายน

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 28 (โรมันคาทอลิก) คริสต์ ร้อยละ 19 (โปรเตสแตนต์) อิสลาม ร้อยละ 5.8 อื่น ๆ ร้อยละ 42 (ไม่นับถือศาสนา) อื่น ๆ ร้อยละ 11

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

17 ธันวาคม 2403 (ค.ศ. 1860)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

826.2 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

GDP per Capita

48,223.2 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.4 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 3.2 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม ถ่านหิน

อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมการบริการ ผลิตภัณฑ์โลหะและวิศวกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่งคมนาคม เคมีภัณฑ์ เชื้อเพลิง อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหราชอาณาจักร เบลเยียม เยอรมนี สหรัฐอเมริกา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่งคมนาคม เคมีภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ และเชื้อเพลิง

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน สหราชอาณาจักร เบลเยียม เยอรมนี

สถิติที่สำคัญไทย-ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

มูลค่าการค้า

5,752.74 ล้าน USD ไทยส่งออก 4,766.73 ล้าน USD นำเข้า 986.01 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 3,780.72 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ, แผงวงจรไฟฟ้า, อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ, แผงวงจรไฟฟ้า, เคมีภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม, ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 662.67 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 2,409.75 ล้าน USD
 

 

การท่องเที่ยว

ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 17,516 คน (ลดลงร้อยละ 93 จากปี 2558)

คนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

สถานเอกอัครราชทูต (Hague) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Amsterdam)

หน่วยงานของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562