ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (Norway)

 

 

 

 

 

 

ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (Norway)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ไม่ได้เป็นสมาชิก EU แต่เป็นสมาชิกกลุ่ม EFTA และ EEA
• มีอุตสาหกรรมน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
• ก้าวหน้าในอุตสาหกรรมประมง  สื่อสารโทรคมนาคม  IT กระดาษ
• เป็นผู้นำด้านการวิจัยและการพัฒนา (R&D) และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
• ให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสวัสดิการสังคม

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

385,199 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

เฮรัล เดอะ ฟิฟท์ ออฟ นอร์เวย์ (Harald V of Norway)

เมืองหลวง

Oslo

นายกรัฐมนตรี

นางเออร์นา  โซลเบิร์ก (Mrs. Erna  Solberg)

ประชากร

5 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อีนะ เอริกเซน เซอไรดะ (Ine Eriksen Søreide)

ภาษาราชการ

นอร์เวย์

วันชาติ

17 พฤศจิกายน

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 82.7 (นิกายลูเทอแรน) คริสต์ ร้อยละ 4.8 (นิกายอื่นๆ) อิสลาม ร้อยละ 1.7 อื่น ๆ ร้อยละ 10.8

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

30 พฤศจิกายน 2448 (ค.ศ. 1905)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

398.83 ล้าน USD

(ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 NOK = 3.76 บาท

GDP per Capita

75,504.6 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.9 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 1.9 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

พลังงาน ประมง IT ICT

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์การขนส่ง เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย กระแสไฟฟ้า นิเกิลและอลูมิเนียม
เหล็กและเหล็กกล้า ปลาและสัตว์น้ำ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา สวีเดน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สหราชอาณาจักร

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยา อาหารและสัตว์เลี้ยง สินแร่และเศษโลหะ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน เดนมาร์ก เยอรมนี สวีเดน

สถิติที่สำคัญไทย-ราชอาณาจักรนอร์เวย์

มูลค่าการค้า

868.39 ล้าน USD ไทยส่งออก 489.4 ล้าน USD นำเข้า 378.99 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 110.41 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

5 อันดับแรก ได้แก่  (1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (2) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (3) เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ (4) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (5) เคมีภัณฑ์

สินค้านำเข้า

5 อันดับแรก ได้แก่ (1) ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง (2) สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป (3) เนื้อสัตว์ (4) เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ (5) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล


 

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรนอร์เวย์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 127,826 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2559)

คนไทยในราชอาณาจักรนอร์เวย์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรนอร์เวย์

สถานเอกอัครราชทูต (Oslo) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Oslo)

หน่วยงานของราชอาณาจักรนอร์เวย์ในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562