ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : สาธารณรัฐโปรตุเกส (Portugal)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐโปรตุเกส (Portugal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไทยและโปรตุเกสมีความสัมพันธ์อันดีและมีการฉลองครบรอบความสัมพันธ์ครบรอบ 500 ปี ระหว่างกัน เมื่อปี 2554
• โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทย
• โปรตุเกสให้ความสนใจในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อลดการนำเข้าพลังงาน   
• นายอันตอนิอู กูเตร์เรส (Antonio Guterres) อดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกส ได้รับการเลือกตั้งเป็นเลขาธิการสหประชาชาติ วาระปี 2560 – 2564 
• โปรตุเกสได้รับเลือกตั้งในสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) วาระปี ค.ศ. 2015 – 2017 เป็นครั้งแรก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

92,391 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายมาร์แซลู รือเบลู ดี โซว์ซา (Mr. Marcelo Rebelo de Sousa)

เมืองหลวง

Lisbon

นายกรัฐมนตรี

นายอันตอนิอู  กอสตา (Mr. Antonio  Costa)

ประชากร

10 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ออกุชตู ซานตูช ซิลวา (Augusto Santos Silva)

ภาษาราชการ

โปรตุเกส

วันชาติ

10 มิถุนายน

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 84.5 (นิกายโรมันคาทอลิก)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

10 กุมภาพันธ์ 2402 (ค.ศ. 1859)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

217.57 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

GDP per Capita

21,136.3 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.4 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 2.7 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ทรัพยากรน้ำ ทองแดง สังกะสี ทอง และเงิน

อุตสาหกรรมหลัก

สิ่งทอและเสื้อผ้า รองเท้า อาหาร กระดาษ ไม้ก๊อก โครงสร้างเหล็กที่ให้วางรากฐาน เคมีภัณฑ์ กลั่นน้ำมัน ปลากระป๋อง ไวน์ ท่องเที่ยว

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหาร น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ พลาสติกและยาง เครื่องหนัง ไม้ก๊อก

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหาร น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เครื่องหนัง ไม้ แผ่นไม้และกระดาษ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐโปรตุเกส

มูลค่าการค้า

235.06 ล้าน USD ไทยส่งออก 170.99 ล้าน USD นำเข้า 64.07 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 106.92 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ, ผลิตภัณฑ์ยาง, เม็ดพลาสติก, เครื่องวิดีโอ เครื่องเสียง อุปกรณ์และส่วนประกอบ

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ, เสื้อผ้าสำเร็จรูป, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ, กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ, ผลิตภัณฑ์โลหะ

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 106.92 ล้าน USD

 

การท่องเที่ยว

ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐโปรตุเกสเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 50,890 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 จากปี 2559) และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐโปรตุเกสประมาณ 12,306 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐโปรตุเกส

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐโปรตุเกส

สถานเอกอัครราชทูต (Lisbon) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Porto)

หน่วยงานของสาธารณรัฐโปรตุเกสในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562