ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : สาธารณรัฐซานมารีโน (San Marino)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐซานมารีโน (San Marino)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นประเทศในยุโรปใต้ ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอเพนไนน์ (Apennines) ล้อมรอบโดยสาธารณรัฐอิตาลี
•  ขนาดเล็กเป็นอันดับ 3 ของยุโรป รองจากนครรัฐวาติกัน และราชรัฐโมนาโก
•  เป็นสาธารณรัฐอธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดของโลก
•  รายได้หลักของประเทศมาจากการท่องเที่ยว

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

61.2 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

Stefano  Palmieri

เมืองหลวง

San Marino

 

 

ประชากร

33,400 คน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ปาสเควล  วาเลนตินี (Pasquale  Valentini)

ภาษาราชการ

อิตาเลียน

วันชาติ

3 กันยายน

ศาสนา

คริสต์ (โรมันคาทอลิก)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

14 กุมภาพันธ์ 2527 (ค.ศ. 1984)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

1.66 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

GDP per Capita

49,664 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.0 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 1.2 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ทรัพยากรธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

การท่องเที่ยว การธนาคาร และอิเล็กทรอนิกส์

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เครื่องซักผ้าและเครื่องบรรจุ เครื่องจักรงานไม้ ยารักษาโรค ผ้าฝ้ายทอ เครื่องประดับ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ฝรั่งเศส บราซิล เยอรมนี ออสเตรีย โรมาเนีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค รถยนต์ อลูมิเนียม รองเท้า เหล็กเคลือบ ปิโตรเลียม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

 

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐซานมารีโน

มูลค่าการค้า

.17 ล้าน USD ไทยส่งออก ล้าน USD นำเข้า .17 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -.17 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

อัญมณีและเครื่องประดับ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทออื่น ๆ ผลิตภัณฑ์พลาสติก

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยน สินค้าทุนอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก สิ่งพิมพ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล
 

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐซานมารีโนเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 222 คน

คนไทยในสาธารณรัฐซานมารีโน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

 

 

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐซานมารีโน

ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีเขตอาณาครอบคลุมซานมารีโน)

หน่วยงานของสาธารณรัฐซานมารีโนในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562