ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : สหราชอาณาจักรเกรตบริเตน และนอร์เทิร์นไอร์แลนด์ (United Kingdom)

 

 

 

 

 

 

สหราชอาณาจักรเกรตบริเตน และนอร์เทิร์นไอร์แลนด์ (United Kingdom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นมหาอำนาจระดับกลางของโลก และเป็นหนึ่งใน 5 สมาชิกถาวร UNSC
• มีความสัมพันธ์พิเศษกับสหรัฐฯ ในความสัมพันธ์ Trans-Atlantic ระหว่างสหรัฐฯ กับยุโรป
• จะออกจากการเป็นสมาชิก EU ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลจากการลงประชามติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
• เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ เศรษฐกิจใหญ่อันดับ 6 ของโลก
• เป็นศูนย์กลางการเงินที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
• มีแสนยานุภาพทางทหารสูง ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์
• เป็นแหล่งนวัตกรรม การศึกษา และวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

242,514 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

สมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธ  ที่ 2 แมรี อเล็กซานดรา (Elizabeth Mary Alexandra)

เมืองหลวง

London

นายกรัฐมนตรี

นางเทรีซา  เมย์ (Mrs. Theresa  May)

ประชากร

66 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เจอรามี  ฮันท์ (Jeremy  Hunt)

ภาษาราชการ

อังกฤษ

วันชาติ

 (ไม่มี (เฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ ในวันเสาร์ที่สอง ของเดือนมิถุนายนของทุกปี))

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 43.8 (ส่วนใหญ่นิกาย Church of England) อิสลาม ร้อยละ 7.7 อื่น ๆ ร้อยละ 48.5 (ไม่นับถือศาสนา)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

18 เมษายน 2398 (ค.ศ. 1855)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

2,622.43 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 GBP = 40.78 บาท

GDP per Capita

39,720.4 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.7 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 1.8 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

น้ำมัน ก๊าซ ถ่านหิน เหล็ก

อุตสาหกรรมหลัก

เหล็กกล้า อุตสาหกรรมหนักและโลหะ สิ่งทอ รถยนต์และเครื่องบิน เครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เคมีภัณฑ์

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

อุปกรณ์เครื่องกล ยานยนต์ เชื้อเพลิงแร่ ผลิตภัณฑ์ยา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี สหรัฐอเมริกา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อุปกรณ์เครื่องกล ยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โลหะมีค่า เชื้อเพลิงแร่

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส

สถิติที่สำคัญไทย-สหราชอาณาจักรเกรตบริเตน และนอร์เทิร์นไอร์แลนด์

มูลค่าการค้า

7,009.67 ล้าน USD ไทยส่งออก 4,080.77 ล้าน USD นำเข้า 2,928.9 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 1,151.87 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

รถยนต์และอุปกรณ์ ไก่แปรรูป รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า น้ำมันดิบ เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

 

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 259.49 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 2,184.78 ล้าน USD
 

การท่องเที่ยว

ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรเกรตบริเตน และนอร์เทิร์นไอร์แลนด์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 987,456 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2559) และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสหราชอาณาจักรเกรตบริเตน และนอร์เทิร์นไอร์แลนด์ประมาณ 184,888 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2559)

คนไทยในสหราชอาณาจักรเกรตบริเตน และนอร์เทิร์นไอร์แลนด์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสหราชอาณาจักรเกรตบริเตน และนอร์เทิร์นไอร์แลนด์

สถานเอกอัครราชทูต (London) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (England) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Wales) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Dublin) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Gibraltar) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Glasgow) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Hull) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Liverpool)

หน่วยงานของสหราชอาณาจักรเกรตบริเตน และนอร์เทิร์นไอร์แลนด์ในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562