ข้อมูลประเทศ

อเมริกาและแปซิฟิก : สาธารณรัฐนิการากัว (Nicaragua)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐนิการากัว (Nicaragua)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• มีพื้นที่มากที่สุดในอเมริกากลาง แต่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด และมีอัตราการก่ออาชญากรรมต่ำที่สุดในภูมิภาค
• รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้อันดับสาม
• สถาปนาความสัมพันธ์กับไต้หวัน
• ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังขึ้นอยู่กับเงินที่ชาวนิการากัวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศส่งกลับประเทศ (remittance)
• เป็นคู่ค้าอันดับที่ 14 ของไทยในลาตินอเมริกา
• ออกแถลงการณ์ประณามเรื่อง คสช.

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

120,254 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

(H.E. Mr. Daniel Ortega Saavedra)

เมืองหลวง

Managua

 

 

ประชากร

6 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(H.E. Mr. Denis  Moncada)

ภาษาราชการ

สเปน

วันชาติ

15 กันยายน

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 95 (นิกายโรมันคาทอลิก)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

24 พฤศจิกายน 2518 (ค.ศ. 1975)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

13.81 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 NIO = 0.98 บาท

GDP per Capita

2,221 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.9 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 4.9 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ทองคำ เงิน ทองแดง ทังสเตน ตะกั่ว สังกะสี ไม้ ปลา

อุตสาหกรรมหลัก

อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม รองเท้า ไม้เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร โลหะ ปิโตรเลียม ลวดนำไฟฟ้า เหมืองแร่

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

กาแฟ เนื้อ น้ำตาล กุ้ง ยาสูบ ถั่ว ซิการ์ ทองคำ สิ่งทอ ลวด รถยนต์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก เวเนซุเอลา แคนาดา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องจักรและส่วนประกอบ วัตถุดิบ ปิโตรเลียม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา เม็กซิโก จีน กัวเตมาลา คอสตาริกา เอลซัลวาดอร์

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐนิการากัว

มูลค่าการค้า

32.97 ล้าน USD ไทยส่งออก 28.13 ล้าน USD นำเข้า 4.84 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 23.29 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ และอุปกรณ์  อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป  ผ้าผืน เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วน ผลิตภัณฑ์ยาง

สินค้านำเข้า

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตพันธ์  เนื้อสัตว์สำหรับบริโภค  เสื้อผ้าสำเร็จรูป  ผลิตพันธ์ทำจากยาง  เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐนิการากัวเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 158 คน (ลดลงร้อยละ 58 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐนิการากัว

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐนิการากัว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก มีเขตอาณาครอบคลุมนิการากัว

หน่วยงานของสาธารณรัฐนิการากัวในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562