ข้อมูลประเทศ

อเมริกาและแปซิฟิก : นีอูเอ (Niue)

 

 

 

 

 

 

นีอูเอ (Niue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นหมู่เกาะปะการังที่ใหญ่ที่สุดของโลก
• มีความสัมพันธ์แบบ Free Association กับนิวซีแลนด์

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

260 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

H.M. Queen Elizabeth II

เมืองหลวง

Alofi

นายกรัฐมนตรี

Hon. Toke Tufukia Talagi

ประชากร

1,190 คน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

Hon. Toke Tufukia Talagi

ภาษาราชการ

อังกฤษ Polynesian

วันชาติ

19 ตุลาคม

ศาสนา

คริสต์ 

อื่น ๆ (ศาสนาพื้นเมือง)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

27 สิงหาคม 2556 (ค.ศ. 2013)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

10.01 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 NZD = 21.61 บาท

GDP per Capita

5,800 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 4 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 6.2 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ประมง

อุตสาหกรรมหลัก

หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

กะทิกระป๋อง เผือก น้ำผึ้ง วนิลา มะพร้าวแห้ง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร สัตว์ สินค้าแปรรูป เครื่องจักร เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น เคมีภัณฑ์ ยา

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์

สถิติที่สำคัญไทย-นีอูเอ

มูลค่าการค้า

ไม่มีข้อมูล

สินค้าส่งออก

ไม่มีข้อมูล

สินค้านำเข้า

ไม่มีข้อมูล

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ไม่มีข้อมูล

คนไทยในนีอูเอ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในนีอูเอ

ไม่มี (ในทางปฏิบัติ สอท. ณ กรุงเวลลิงตันช่วยประสานงานกับนีอูเอ)

หน่วยงานของนีอูเอในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 10 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 5 มีนาคม 2562