ข้อมูลประเทศ

อเมริกาและแปซิฟิก : สาธารณรัฐปาเลา (Palau)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐปาเลา (Palau)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• แหล่งประมงและแหล่งท่องเที่ยว
• มีความสัมพันธ์แบบ Free Association กับสหรัฐอเมริกา
• สถาปนาความสัมพันธ์กับไต้หวัน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

458 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

H.E. Mr. Thomas Esang Remengesau, Jr.

เมืองหลวง

Melekeok

 

 

ประชากร

21,729 คน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

The Hon Reverend Billy Kuartei

ภาษาราชการ

อังกฤษ Palauan

วันชาติ

9 กรกฎาคม

ศาสนา

คริสต์ 

อื่น ๆ (ศาสนาพื้นเมือง)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

13 พฤษภาคม 2540 (ค.ศ. 1997)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

291.54 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 USD = 32.79 บาท (ณ วันที่ 13 ก.ย. 2561)

GDP per Capita

13,417.3 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.3 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ -3.7 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ประมง

อุตสาหกรรมหลัก

ประมง ท่องเที่ยว

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ประมง เสื้อผ้าสำเร็จรูป สินค้าหัตถกรรม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ญี่ปุ่น กวม สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร อาหาร สินค้าอุตสาหกรรม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐปาเลา

มูลค่าการค้า

0.73 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.73 ล้าน USD นำเข้า ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 0.73 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

สินค้านำเข้า

ไม่มีข้อมูล

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐปาเลาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 36 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 71 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐปาเลา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐปาเลา

สอท. ณ กรุงมะนิลา

หน่วยงานของสาธารณรัฐปาเลาในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 5 มีนาคม 2562