ข้อมูลประเทศ

อเมริกาและแปซิฟิก : สาธารณรัฐปานามา (Panama)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐปานามา (Panama)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ที่ตั้งเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิก เป็นศูนย์พาณิชยกรรมการเดินเรือและกระจายสินค้า ศูนย์การให้บริการทางการเงินและการประกันภัยที่สำคัญในอเมริกากลาง
• บริการรับจดทะเบียนเรือและบริการด้าน logistics ให้แก่ทั่วโลก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

75,517 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

Juan Carlos Varela Rodríguez

เมืองหลวง

Panama

 

 

ประชากร

4 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

Isabel Saint Malo de Alvarado

ภาษาราชการ

สเปน

วันชาติ

3 พฤศจิกายน

ศาสนา

คริสต์ (โรมันคาทอลิก)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

 

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

61.84 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 USD = 32.79 บาท (ณ วันที่ 13 ก.ย. 2561)

GDP per Capita

15,087.7 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.9 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 5.4 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ทองแดง ป่าไม้  กุ้ง ไม้มะฮอกกานี พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

ภาคการก่อสร้าง  ซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง น้ำตาล เครื่องดื่ม

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ผลไม้ ถั่ว สัตว์น้ำ เหล็กและเศษเหล็ก  ไม้

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน คอสตาริกา เนเธอร์แลนด์ เวียดนาม

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เชื้อเพลิง  เครื่องจักรกล ยานยนต์ เหล็กและเหล็กกล้า เวชภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา จีน เม็กซิโก

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐปานามา

มูลค่าการค้า

244.28 ล้าน USD ไทยส่งออก 172.34 ล้าน USD นำเข้า 71.94 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 100.4 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม

สินค้านำเข้า

เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ กาแฟ ชา เครื่องเทศ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล
 

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐปานามาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,108 คน

 

คนไทยในสาธารณรัฐปานามา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐปานามา

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Panama)

หน่วยงานของสาธารณรัฐปานามาในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 31 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562