ข้อมูลประเทศ

อเมริกาและแปซิฟิก : รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea)

 

 

 

 

 

 

รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นแหล่งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติเหลว ประมง และเมล็ดปาล์มน้ำมัน
• มีศักยภาพเป็นตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย
• เป็นสมาชิกเอเปค และประเทศผู้สังเกตการณ์พิเศษของอาเซียน
• มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ และมีประชากรมากที่สุดในกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

462,840 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ ๒ (H.M. Queen Elizabeth II  )

เมืองหลวง

Port Moresby

นายกรัฐมนตรี

นายปีเตอร์  โอนีล (Mr. Peter  O’Neill)

ประชากร

8 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ริมบิงค์  ปาโต (Rimbink  Pato)

ภาษาราชการ

อังกฤษ พิดจิน

วันชาติ

16 กันยายน

ศาสนา

คริสต์

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

19 พฤษภาคม 2519 (ค.ศ. 1976)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

21.09 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 PGK = 9.55 บาท

GDP per Capita

2,555.9 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 5.8 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 2.2 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

สัตว์น้ำ ทอง น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติเหลว ทองแดง ไม้

อุตสาหกรรมหลัก

ประมง ทอง น้ำมันปาล์ม กาแฟ

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ทอง น้ำมัน ทองแดง ไม้ สินค้าเกษตร

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร อาหาร เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สิงคโปร์ จีน ออสเตรเลีย มาเลเซีย

สถิติที่สำคัญไทย-รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี

มูลค่าการค้า

392.11 ล้าน USD ไทยส่งออก 138.6 ล้าน USD นำเข้า 253.51 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -114.91 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

ข้าว เหล็ก และผลิตภัณฑ์จากเหล็ก

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำแช่เย็นแช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป และน้ำมันดิบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 857 คน (ลดลงร้อยละ 9 จากปี 2558)

 

คนไทยในรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Port Moresby)

หน่วยงานของรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 5 มีนาคม 2562