ข้อมูลประเทศ

อเมริกาและแปซิฟิก : สาธารณรัฐปารากวัย (Paraguay)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐปารากวัย (Paraguay)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกพลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในโลก
• ผลิตถั่วเหลืองมากเป็นอันดับ 6 ของโลกและส่งออกเป็นอันดับ 4 ของโลก
• เป็นประเทศผู้ส่งออกเนื้อวัวอันดับ 6 ของโลก
• เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในลาตินอเมริกา
• เป็นประเทศเดียวในอเมริกาใต้ที่ให้การรับรองไต้หวัน
• ไม่มีทางออกสู่ทะเล

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

406,752 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

Mr. Mario Abdo Benítez

เมืองหลวง

Asunción

 

 

ประชากร

7 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

Luis Alberto Castiglioni Soria

ภาษาราชการ

สเปน

วันชาติ

15 พฤษภาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 90 (นิกายโรมันคาทอลิก)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

17 ธันวาคม 2505 (ค.ศ. 1962)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

29.73 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 PYG = 0.0053 บาท

GDP per Capita

4,365.5 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.6 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 0.8 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ ป่าไม้ สินแร่เหล็ก แมงกานีส หินปูน

อุตสาหกรรมหลัก

น้ำตาล ซีเมนต์ สิ่งทอ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ไม้ เหล็ก และไฟฟ้า

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ถั่วเหลือง อาหารสัตว์ ฝ้าย เนื้อสัตว์ น้ำมันพืช ไม้ เครื่องหนัง ชิ้นส่วนเครื่องยนต์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

บราซิล รัสเซีย อาร์เจนตินา ชิลี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ยานยนต์ สินค้าอุปโภค ยาสูบ น้ำมัน เครื่องจักรไฟฟ้า รถบรรทุก เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

บราซิล จีน อาร์เจนตินา สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐปารากวัย

มูลค่าการค้า

71.6 ล้าน USD ไทยส่งออก 40.09 ล้าน USD นำเข้า 31.51 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 8.58 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ  เม็ดพลาสติก เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง

สินค้านำเข้า

สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์   เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สิ่งพิมพ์

 

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐปารากวัยเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 744 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 จากปี 2558)

 

คนไทยในสาธารณรัฐปารากวัย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐปารากวัย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Sunion)

หน่วยงานของสาธารณรัฐปารากวัยในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562