ข้อมูลประเทศ

อเมริกาและแปซิฟิก : สหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส (Saint Kitts and Nevis)

 

 

 

 

 

 

สหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส (Saint Kitts and Nevis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ตั้งอยู่ในหมู่เกาะลีเวิร์ด ในทะเลแคริบเบียนและเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในซีกโลกตะวันตก
• มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การเพาะปลูกและการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเบา

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

261 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

 

 

เมืองหลวง

Basse-Terre

นายกรัฐมนตรี

Hon.Timothy Sylvester Harris

ประชากร

55,345 คน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

Hon. Mark Anthony Graham Brantley

ภาษาราชการ

อังกฤษ

วันชาติ

19 กันยายน

ศาสนา

คริสต์ (นิกายแองกลิคัน)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

16 มกราคม 2530 (ค.ศ. 1987)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

0.95 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 XCD = 11.8 บาท

GDP per Capita

17,090.2 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.6 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 1.7 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

พื้นที่เพาะปลูก

อุตสาหกรรมหลัก

การท่องเที่ยว นุ่น เกลือ กะลามะพร้าว เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องดื่ม

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เครื่องจักร อาหาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องดื่ม ยาสูบ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา แคนาดา อาเซอร์ไบจาน บังกลาเทศ โบลิเวีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร อาหาร น้ำมัน

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา ตรินิแดดและโตเบโก เยอรมนี จีน

สถิติที่สำคัญไทย-สหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส

มูลค่าการค้า

2.59 ล้าน USD ไทยส่งออก 2.58 ล้าน USD นำเข้า .01 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 2.57 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  เครื่องนุ่งห่ม  เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องดื่ม

สินค้านำเข้า

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ สิ่งพิมพ์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิสเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 345 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปี 2557)

คนไทยในสหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส

สอท. ณ กรุงออตตาวา เป็นจุดติดต่อ

หน่วยงานของสหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิสในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562