ข้อมูลประเทศ

อเมริกาและแปซิฟิก : เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (Saint Vincent and the Grenadines)

 

 

 

 

 

 

เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (Saint Vincent and the Grenadines)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นสมาชิก CARICOM และเป็นสมาชิกของเครือจักรภพ
• มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และได้รับชื่อเสียงจากการเป็นสถานที่ถ่ายทำของภาพยนตร์เรื่อง Pirates of the Caribbean
• เศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างจะไม่มั่นคง เนื่องจากพึ่งพาการส่งออกของพืชเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว (กล้วย) เป็นหลัก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

389 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

 

 

เมืองหลวง

Kingston

นายกรัฐมนตรี

Hon. Dr. Ralph Everard Gonsalves

ประชากร

109,897 คน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

Hon. Sir Louis  Straker

ภาษาราชการ

อังกฤษ

วันชาติ

27 ตุลาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 75 (นิกายโปรแตสแตนท์)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

9 ธันวาคม 2539 (ค.ศ. 1996)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

0.79 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 XCD = 11.8 บาท

GDP per Capita

7,185.2 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.2 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 1.6 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

พลังงานน้ำ พื้นที่เพาะปลูก

อุตสาหกรรมหลัก

การท่องเที่ยว การประกอบอาหาร ซีเมนต์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องนุ่งห่ม แป้ง

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

กล้วย เผือก แป้งท้าวยายม่อม ไม้เทนนิส

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ตรินิแดดและโตเบโก เซนต์ลูเชีย บาร์เบโดส สาธารณรัฐโดมินิกัน เกรเนดา แอนติกาและบาร์บูดา โปแลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร เครื่องจักร เคมีภัณฑ์และปุ๋ย แร่ธาตุและน้ำมัน

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ตรินิแดดและโตเบโก สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ จีน บาร์เบโดส โปแลนด์ ตุรกี

สถิติที่สำคัญไทย-เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

มูลค่าการค้า

2.48 ล้าน USD ไทยส่งออก .65 ล้าน USD นำเข้า 1.83 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -1.18 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป นมและผลิตภัณฑ์นม สิ่งทออื่น ๆ

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและสำเร็จรูป เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ สิ่งพิมพ์ เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬา

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 84 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2558)

คนไทยในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

สอท. ณ กรุงออตตาวา เป็นจุดติดต่อ

หน่วยงานของเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562