ข้อมูลประเทศ

อเมริกาและแปซิฟิก : รัฐเอกราชซามัว (Samoa)

 

 

 

 

 

 

รัฐเอกราชซามัว (Samoa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• มีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดีจึงเริ่มมีชาวต่างชาติสนใจเข้าไปลงทุนมากขึ้น
• มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนิวซีแลนด์
• มักได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
• มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการประมง

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

2,944 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

His Highness Tui Atua Tupua Tamasese Efi

เมืองหลวง

Apia

นายกรัฐมนตรี

Tuilaepa Lupesoliai Neioti Aiono Sailele Malielegaoi

ประชากร

196,440 คน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

Tuilaepa Lupesoliai Neioti Aiono Sailele Malielegaoi

ภาษาราชการ

อังกฤษ ซาโมน

วันชาติ

1 มิถุนายน

ศาสนา

คริสต์

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

15 พฤษภาคม 2521 (ค.ศ. 1978)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

.86 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 WST = 12.26 บาท

GDP per Capita

4,360.8 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.6 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 2.5 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ไม้ สัตว์น้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

แปรรูปอาหาร สิ่งก่อสร้าง

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

สินค้าประมงและเกษตร

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อเมริกันซามัว ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร สินค้าอุปโภคบริโภค เหล็ก

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ นิวซีแลนด์

สถิติที่สำคัญไทย-รัฐเอกราชซามัว

มูลค่าการค้า

9.06 ล้าน USD ไทยส่งออก 9.03 ล้าน USD นำเข้า 0.03 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 9 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

น้ำตาลทราย รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สายไฟ สายเคเบิ้ล ผลิตภัณฑ์พลาสติก

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสดและผลิตภัณฑ์ จากสัตว์น้ำ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 15.14 ล้าน USD
 

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากรัฐเอกราชซามัวเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 132 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 325 จากปี 2558

 

คนไทยในรัฐเอกราชซามัว

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในรัฐเอกราชซามัว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

หน่วยงานของรัฐเอกราชซามัวในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 31 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 5 มีนาคม 2562