ข้อมูลประเทศ

เอเชียตะวันออก : สาธารณรัฐประชาชนจีน (China)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (China)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ตั้งแต่ปี 2553
•  เงินทุนสำรองมากเป็นอันดับ 1 ของโลก
•  มูลค่าการค้ามากเป็นอันดับ 1 ของโลก (3.53 ล้านล้าน USD ปี 2559)
•  จีนให้ความสำคัญกับไทยในอาเซียนไม่เคยมีข้อบาดหมางรุนแรง ความสัมพันธ์ในทุกระดับมีความใกล้ชิด ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจีน  ในปัจจุบันทำให้จีนมีทางเลือกมากขึ้นในการดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศที่สามารถเกื้อกูลผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
•  จีนเป็นมหาอำนาจในเอเชียและมีนโยบายที่จะเพิ่มบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นในทุกด้าน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

9,600,000 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายสี  จิ้นผิง (Mr. Xi  Jinping)

เมืองหลวง

Beijing

นายกรัฐมนตรี

นายหลี่  เค่อเฉียง (Mr. Li  Keqiang)

ประชากร

1,386 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

หวัง  อี้ (Wang  Yi)

ภาษาราชการ

จีน

วันชาติ

1 ตุลาคม

ศาสนา

คริสต์ พุทธ อิสลาม และอื่น ๆ (ลัทธิเต๋า)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

1 กรกฎาคม 2518 (ค.ศ. 1975)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

12,237.7 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 USD = 32.79 บาท (ณ วันที่ 13 ก.ย. 2561)

GDP per Capita

8,827 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.6 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 6.9 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ถ่านหิน เหล็ก น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ

อุตสาหกรรมหลัก

ถลุงเหล็ก เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องประดับ สิ่งทอ

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ทางการแพทย์ เหล็ก เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

แผงวงจรไฟฟ้า แร่เชื้อเพลิง น้ำมันดิบ เม็ดพลาสติก

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน

มูลค่าการค้า

73,745.23 ล้าน USD ไทยส่งออก 29,506.01 ล้าน USD นำเข้า 44,239.22 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -14,733.21 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

สินค้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์ ไดโอด เครื่องยนต์ เคมีภัณฑ์ สินค้าเกษตรกร และสินค้าเกษตรแปรรูป

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สินค้าเชื้อเพลิง ยานพาหนะ อุปกรณ์การขนส่ง

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 78.91 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 291.97 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 9,850,000 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1796 จากปี 2558) และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนประมาณ 740,000 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1796 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานเอกอัครราชทูต (Beijing) สถานกงสุลใหญ่ (Guangzhou) สถานกงสุลใหญ่ (Kunming) สถานกงสุลใหญ่ (Shanghai) สถานกงสุลใหญ่ (Chengdu) สถานกงสุลใหญ่ (Xiamen) สถานกงสุลใหญ่ (Xian) สถานกงสุลใหญ่ (Nanning) สถานกงสุลใหญ่ (Qingdao) สถานกงสุลใหญ่ (Hongkong)

หน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีนในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562