ข้อมูลประเทศ

เอเชียตะวันออก : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Laos)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Laos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดต่อกับไทย ทั้งทางบกและทางน้ำ ถึง 1,810 กิโลเมตร พัฒนาการต่าง ๆ ในลาวจึงส่งผลกระทบต่อไทยและการกำหนดนโยบายของไทยต่อภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เป็นแหล่งวัตถุดิบ แหล่งพลังงานสำรอง และแหล่งลงทุนของไทย เพื่อการผลิตสินค้าส่งออกไปยังประเทศที่สามที่ให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่ลาว
•   สามารถเป็นจุดเชื่อมต่อ (land bridge หรือ land link) ด้านการคมนาคมขนส่งและการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศที่สามในอนุภูมิภาค

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

236,800 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานประเทศ

นายบุนยัง วอละจิด (Bounnhang VORACHITH)

เมืองหลวง

Vientiane

นายกรัฐมนตรี

นายทองลุน  สีสุลิด (Mr. Thongloun  SISOULITH)

ประชากร

7 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สะเหลิมไซ  กมมะสิด (Saleumxay  KOMMASITH)

ภาษาราชการ

ลาว

วันชาติ

2 ธันวาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 1.7 พุทธ ร้อยละ 64.7

อื่น ๆ ร้อยละ 33.6

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

19 ธันวาคม 2493 (ค.ศ. 1950)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

16.85 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 LAK = 0.0037 บาท

GDP per Capita

2,457.4 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.8 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 6.9 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ไม้ ทองแดง ดีบุก ยิปซั่ม ตะกั่ว อัญมณี ทองคำ ถ่านหิน เกลือ ลิกไนต์

อุตสาหกรรมหลัก

เหมืองแร่ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ไม้แปรรูป อุตสาหกรรมเกษตร ก่อสร้าง เครื่องนุ่งห่ม ท่องเที่ยว

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ไม้แปรรูป กาแฟ ไฟฟ้า ดีบุก ทองแดง ทองคำ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ไทย จีน เวียดนาม

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ไทย จีน เวียดนาม

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มูลค่าการค้า

6,170.01 ล้าน USD ไทยส่งออก 3,949.78 ล้าน USD นำเข้า 2,220.23 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 1,729.55 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์และส่วนประกอบ เหล็กกล้า เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์ สินค้าปศุสัตว์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ วงจรพิมพ์ ไก่สดเย็นแช่แข็ง

สินค้านำเข้า

เชื้อเพลิงอื่น สินแร่โลหะ เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ปูนซีเมนต์ ผักผลไม้ พืช ไม้ซุง ไม้แปรรูป เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 5.13 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 491.59 ล้าน USD
 

การท่องเที่ยว

ปี 2559 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 2,083,027 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 68 จากปี 2558) และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประมาณ 2,009,605 คน (ข้อมูลปี 2559) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 68 จากปี 2558)

 

คนไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สถานเอกอัครราชทูต (Vientiane) สถานกงสุลใหญ่ (Savannakhet)

หน่วยงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562