ข้อมูลประเทศ

เอเชียตะวันออก : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (North Korea)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (North Korea)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• มีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมบนพื้นฐานของลัทธิจูเช่ (Juche) หรือการพึ่งพาตนเอง ซึ่งอดีตประธานาธิบดีคิม อิล ซุง เป็นผู้บัญญัติขึ้น
• ยังไม่สามารถขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและมีการค้าขายกับต่างประเทศได้ ตามปกติ เนื่องจากยังติดมาตรการลงโทษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธข้ามทวีป
• หากมีการเชื่อมทางรถไฟระหว่างสองเกาหลี จะกลายเป็นชุมทางรถไฟสำคัญที่จะเชื่อม ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และภูมิภาคยุโรปผ่านรัสเซีย
• คาบสมุทรเกาหลีเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญต่อความมั่นคงของภูมิภาค

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

123,138 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ผู้นำประเทศ

นายคิม จง อุน (Kim Jong Un)

เมืองหลวง

Pyongyang

นายกรัฐมนตรี

นายปัก พง จู (Mr. Pak Pong Ju)

ประชากร

25 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2559)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

รี ยอง โฮ (Ri Yong Ho)

ภาษาราชการ

เกาหลี

วันชาติ

9 กันยายน

ศาสนา

ไม่มี

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

8 พฤษภาคม 2518 (ค.ศ. 1975)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

28.5 ล้าน USD (ไทย 411.76 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2559)

สกุลเงิน

1 KPW = 0.0355 บาท

GDP per Capita

1,100 USD (ไทย 5,979.3 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2559)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 0.2)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2559)

GDP Growth

ร้อยละ 1.3 (ไทย ร้อยละ 3.3)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2559)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

แมกนีเซียม ถ่านหิน ดินขาว ทองแดง แร่เหล็ก

อุตสาหกรรมหลัก

ยุทโธปกรณ์ เครื่องจักรกล สิ่งทอ เหมืองแร่ การท่องเที่ยว

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ปิโตรเลียม ถ่านหิน แร่ธาตุ เสื้อผ้า สิ่งทอ สินค้าเกษตรและประมง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

สิ่งทอ ยานยนต์ ปิโตรเลียม พลาสติก

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

มูลค่าการค้า

2.22 ล้าน USD ไทยส่งออก 1.71 ล้าน USD นำเข้า .51 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 1.2 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

ยางพารา เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

สินค้านำเข้า

เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล เหล็กและเหล็กกล้า และเครื่องจักรไฟฟ้า

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ไม่มีข้อมูล

คนไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

ไม่มี (เป็นเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง)

 

หน่วยงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562