ข้อมูลประเทศ

เอเชียตะวันออก : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Philippines)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Philippines)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ยึดมั่นในค่านิยมและความเชื่อมั่นในประชาธิปไตย เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน
• เลือกตั้งประธานาธิบดีและเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2559 นายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต จากพรรค PDP-Laban ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี (รับตำแหน่ง 30 มิ.ย. 2559) และจะหมดวาระในเดือน มิ.ย. 2565
• มีศักยภาพเป็นแหล่งลงทุนด้านพลังงาน และตลาดส่งออกสินค้าของไทย แม้จะมีปัญหา
การทุจริต/ความมั่นคงทางอาหาร แต่ก็มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นลำดับต้น ๆ ของเอเชีย
• ประสบปัญหาความไม่สงบในมินดาเนามานานกว่า 20 ปี และตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2560 กลุ่มก่อการร้ายเมาเตซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มไอเอสก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในเมืองมาราวีบนเกาะมินดาเนา กองทัพฟิลิปปินส์สามารถเข้าควบคุมและคลี่คลายสถานการณ์ได้ เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2560 และประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยังคงประกาศการบังคับใช้กฎอัยการศึก ในพื้นที่จนถึงปลายปี 2561

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

298,170 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต (Mr. Rodrigo Roa Duterte)

เมืองหลวง

Metropolitan Manila

 

 

ประชากร

105 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อาลัน ปีเตอร์ เอส. คาเยตาโน (Alan Peter S. Cayetano)

ภาษาราชการ

ฟิลิปปินส์ อังกฤษ

วันชาติ

1 มิถุนายน

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 9 (โปรเตสแตนท์)

คริสต์ ร้อยละ 83 (โรมันคาทอลิก)

อิสลาม ร้อยละ 5

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

14 มิถุนายน 2492 (ค.ศ. 1949)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

329.7 ล้าน USD
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 PHP = 0.60 บาท (ณ วันที่ 12 มี.ค. 2561)

GDP per Capita

3,102 USD
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.2
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 6.5
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

นิเกิล ทองแดง ทองคำ โครเมียม ป่าไม้ ทรัพยากรประมง

อุตสาหกรรมหลัก

เสื้อผ้า ยา เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอาหารแปรรูป ภาคบริการ (Business Process Outsourcing)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

แผงวงจรไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ไม้ เซมิคอนดักเตอร์ สินแร่ อุปกรณ์การแพทย์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ผลไม้ น้ำมันมะพร้าว

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ ไทย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์ เม็ดพลาสติก เหล็ก อาหารสัตว์ ข้าวสาลี ข้าว

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

มูลค่าการค้า

10,179.56 ล้าน USD ไทยส่งออก 6,946.4 ล้าน USD นำเข้า 3,233.16 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 3,713.24 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า น้ำมันสำเร็จรูป  เม็ดพลาสติก เครื่องสำอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิวเคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก

สินค้านำเข้า

แผงวงจรไฟฟ้า ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันดิบ สินแร่โลหะอื่น ๆ ลวดและสายเคเบิล ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เครื่องจักรกลและอะไหล่

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 13.14 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 9.34 ล้าน USD

 

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 380,886 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปี 2559) และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประมาณ 48,727 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สถานเอกอัครราชทูต (Metropolitan Manila)

หน่วยงานของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 31 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562