ข้อมูลประเทศ

เอเชียตะวันออก : สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• มีเสถียรภาพทางการเมืองสูง ทำให้มีความต่อเนื่องของนโยบาย รัฐบาลมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นผู้นำด้าน e-government
• มีนโยบายการทูตเชิงรุก เป็นผู้นำของอาเซียนประเทศหนึ่ง
• เป็นศูนย์กลางภูมิภาคด้านธุรกิจการค้าและบริการ โทรคมนาคม การเงิน และมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน และเคมีภัณฑ์
• มีระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
• เป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับไทยทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ มีระบบการศึกษาและการแพทย์ที่ดีระดับแนวหน้าของเอเชีย มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สูง

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

710.2 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายฮะลีมะห์  ยาคอบ (Mr. Halimah  Yacob)

เมืองหลวง

 

นายกรัฐมนตรี

นายลี เซียน ลุง (Mr. Lee Hsien Loong)

ประชากร

6 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

วิเวียน  บาลากริชนัน (Vivian  Balakrishnan)

ภาษาราชการ

อังกฤษ จีน

วันชาติ

9 สิงหาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 14.6 พุทธ ร้อยละ 42.5 อิสลาม ร้อยละ 14.9 ฮินดู ร้อยละ 4

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

20 กันยายน 2508 (ค.ศ. 1965)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

323.91 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 SGD = 24.06 บาท (ณ วันที่ 24 ก.ย. 2561)

GDP per Capita

57,714.3 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.6 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 3.6 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมหลัก

การผลิต การก่อสร้าง การคมนาคมขนส่ง และโทรคมนาคม การเงินและการธนาคาร และการบริการอื่น ๆ

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือคอมพิวเตอร์ เชื้อเพลิงต่าง ๆ รวมถึงน้ำมัน อัญมณี เคมีภัณฑ์ พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติก

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน ฮ่องกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ อินเดีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย อินเดีย ไทย

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลค่าการค้า

16,180.29 ล้าน USD ไทยส่งออก 8,288.43 ล้าน USD นำเข้า 7,891.86 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 396.57 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาป ภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า

สินค้านำเข้า

น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องเพชรพลอย อัญมณีเงินแท่งและทองคำ เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 1,735.43 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 2,917.57 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,028,077 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2559) และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐสิงคโปร์ประมาณ 531,307 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐสิงคโปร์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐสิงคโปร์

สถานเอกอัครราชทูต (Central)

หน่วยงานของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562