ข้อมูลประเทศ

เอเชียตะวันออก : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  เป็นประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนที่มีบทบาทสำคัญด้านความมั่นคงในภูมิภาค โดยเป็นผู้เล่นสำคัญในประเด็นทะเลจีนใต้
•  พยายามเพิ่มบทบาทของประเทศในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก โดยเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำ APEC เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกไม่ถาวรประจำคณะมนตรี
   ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ในวาระปี 2563 – 2564 (ค.ศ. 2020 – 2021)
•  เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไทยมีความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้วย ขณะที่เวียดนามมีความสัมพันธ์ลักษณะดังกล่าวกับประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเริ่มทั้ง 5 ประเทศ
•  เป็นตลาดใหม่ในภูมิภาคอินโดจีน เศรษฐกิจและการบริโภคในประเทศขยายตัวต่อเนื่อง เฉลี่ยร้อยละ 5.9 และ 6.36 ต่อปีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาตามลำดับ มีศักยภาพการผลิตสูง แรงงานในประเทศมีคุณภาพและยังคงมีค่าจ้างแรงงานต่ำ
•  ตั้งเป้าหมายเป็นประเทศอุตสาหกรรมภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

331,690 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายดั่ง ถิ หง็อก ถิง (Mr. Dang Thi Ngoc Thinh)

เมืองหลวง

Hanoi

นายกรัฐมนตรี

นายเหวียน ซวน ฟุก (Mr. Nguyen Xuan Phuc)

ประชากร

96 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ (Pham Binh Minh)

ภาษาราชการ

เวียดนาม

วันชาติ

2 กันยายน

ศาสนา

พุทธ ร้อยละ 9.3 (นิกายมหายาน)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

6 สิงหาคม 2519 (ค.ศ. 1976)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

223.86 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 VND = บาท

GDP per Capita

2,343.1 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.5 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 6.8 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

แร่ฟอสเฟต น้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง ประมง ถ่านหิน แร่บ๊อกไซต์ ไม้ซุงและป่าไม้

อุตสาหกรรมหลัก

อาหารแปรรูป สิ่งทอ รองเท้า ผลิตเครื่องจักร เหมืองแร่ ถลุงเหล็ก ปูนซีเมนต์ ปุ๋ยเคมี ยางรถยนต์ น้ำมัน โทรศัพท์มือถือ และกระดาษ

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โทรศัพท์มือถือ น้ำมันดิบ รองเท้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ อัญมณี คอมพิวเตอร์ สินค้าเกษตร และสินค้าประมง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา จีน เยอรมนี ญี่ปุ่น

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมัน อาหารสัตว์ ปุ๋ย รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มูลค่าการค้า

16,540.65 ล้าน USD ไทยส่งออก 11,585.54 ล้าน USD นำเข้า 4,955.11 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 6,630.43 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

น้ำมันสำเร็จรูป เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลไม้สด ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็กและเหล็กกล้า รถยนต์ เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน และกระดาษ

สินค้านำเข้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องจักรไฟฟ้า น้ำมันดิบ เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ถ่านหิน ผ้าผืน ด้ายและเส้นใย เคมีภัณฑ์ สัตว์น้ำแช่แข็ง
 และแปรรูป คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ชากาแฟ เคมีภัณฑ์

 

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 0.59 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 1,360.14 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 867,712 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากปี 2559) และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประมาณ 301,587 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สถานเอกอัครราชทูต (Hanoi) สถานกงสุลใหญ่ (Ho Chi Minh City)

หน่วยงานของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562