ข้อมูลประเทศ

เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา : สาธารณรัฐโตโก (Togo)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐโตโก (Togo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นประเทศขนาดเล็กในอนุภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ผลิตฟอสเฟตมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
• ภายหลัง ปธน. Eyadema Gnassingbé ถึงแก่อสัญกรรม นาย Faure Gnassingbé บุตรชาย ขึ้นดำรงตำแหน่ง ปธน. แทน โดยการสนับสนุนของกองทัพ และต่อมา
นาย Faure ได้รับชัยชนะการเลือกตั้งในปี 2548
• ถูกกดดันโดยนานาชาติจนต้องจัดการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติในปี 2550 หลังจากนั้น โตโกได้รับการต้อนรับจากประชาคมโลกอีกครั้ง
• มีการจัดการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติขึ้นเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2556 ภายหลังจากที่เลื่อนมาหลายครั้งเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางการเมือง ซึ่งพรรค UNHR ของ ปธน. Faure Gnassingbé สามารถครองเสียงข้างมากในสภา โดยได้รับการเลือกตั้งจำนวน 61 จาก 92 ที่นั่ง
• การเลือกตั้งครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2558 ซึ่ง ปธน. Faure Gnassingbé (ลงสมัครเป็นสมัยที่ 3) ชนะด้วยคะแนนร้อยละ 58.75

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

56,785 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายโฟร์  นาซิงเบ (Mr. Faure  Gnassingbé)

เมืองหลวง

Lomé

นายกรัฐมนตรี

นายโกมิ เซลอม คลาสซู (Mr. Komi Sélom Klassou)

ประชากร

8 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

โรแบร์  ดุสเซย์ (Robert  Dussey)

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส

วันชาติ

27 เมษายน

ศาสนา

 ร้อยละ 51 (ความเชื่อดั้งเดิม) คริสต์ ร้อยละ 29 อิสลาม ร้อยละ 20

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

7 พฤษภาคม 2529 (ค.ศ. 1986)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

4.81 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 CFA franc = 0.056 บาท

GDP per Capita

617.2 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ -0.8 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 5.6 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ฟอสเฟต หินปูน หินอ่อน พื้นที่เพาะปลูก

อุตสาหกรรมหลัก

เหมืองฟอสเฟต การแปรรูปสินค้าเกษตร ปูนซีเมนต์ งานหัตถกรรม สิ่งทอ เครื่องดื่ม

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ทอง น้ำมันปิโตรเลียม แคลเซียมฟอสเฟต ปูนซีเมนต์ น้ำมันดิบ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เบนิน บูร์กินาฟาโซ อินเดีย กานา ไนเจอร์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม รถจักรยานยนต์ น้ำมันดิบ ชุดเสื้อผ้าสตรีที่ไม่ผ่านการถัก ผ้าฝ้ายทอ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ กานา

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐโตโก

มูลค่าการค้า

115.15 ล้าน USD ไทยส่งออก 111.05 ล้าน USD นำเข้า 4.1 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 106.95 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รองเท้าและชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์

สินค้านำเข้า

ด้ายและเส้นใย เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐโตโกเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 215 คน (ลดลงร้อยละ 20 จากปี 2560)

 

คนไทยในสาธารณรัฐโตโก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

 

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐโตโก

ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐโตโก)

หน่วยงานของสาธารณรัฐโตโกในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562