ข้อมูลประเทศ

เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา : ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia)

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•เป็นผู้ผลิต/ส่งออก และมีปริมาณสำรองน้ำมันอันดับหนึ่งของโลกและมีบทบาทสำคัญใน OPEC
•เป็นหนึ่งในประเทศผู้นำโลกมุสลิมและโลกอาหรับ และมีบทบาทสำคัญใน OIC, GCC และ Arab League  
•เป็นที่ตั้งของศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์(มหามัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์ – The Two Holy Mosques) ที่สำคัญที่สุดของโลกมุสลิมซึ่งอยู่ที่เมืองมักกะห์และเมืองมาดีนะห์

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

2,149,690 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระมหากษัตริย์

สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด

เมืองหลวง

Riyad

นายกรัฐมนตรี

สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด

ประชากร

34 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 เจ้าชายซาอูด อัลไฟซาล (Saud Al-Faisal)

ภาษาราชการ

อาหรับ

วันชาติ

23 กันยายน

ศาสนา

อิสลาม ร้อยละ  (ส่วนใหญ่เป็นซุนนี)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

1 ตุลาคม 2500 (ค.ศ. 1957)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

782.48 พันล้าน USD (ไทย 504.99 พันล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 SAR = บาท

GDP per Capita

23,219.1 USD (ไทย 7,273.6 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.5 (ไทย ร้อยละ 1.1)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.2 (ไทย ร้อยละ 4.1)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี

ปริมาณน้ำมันสำรอง

 ล้านบาร์เรล (2,018)

ปริมาณก๊าซสำรอง

304 พันล้าน ลบม. (2018)

ปริมาณการผลิตน้ำมัน

 บาร์เรล/วัน  (2018)

 

 

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิงคโปร์ อียิปต์ คูเวต เบลเยียม

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ รถยนต์ อาหารแปรรูป สิ่งทอ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย อิตาลี สหราชอาณาจักร

สถิติที่สำคัญไทย-ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

มูลค่าการค้า

8,850.81 ล้าน USD ไทยส่งออก 1,535.25 ล้าน USD นำเข้า 7,315.56 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -5,780.31 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

สินค้านำเข้า

น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 0.93 ล้าน USD

 

การท่องเที่ยว

ปี 2559 มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 24,830 คน  และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประมาณ 15,000 คน (ข้อมูลปี 2559)

 

คนไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

สถานเอกอัครราชทูต (Riyad) สถานกงสุลใหญ่ (Jeddah)

หน่วยงานของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

                                                                                                                               สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 16 สิงหาคม 2562

                                                                                                                                       สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 22 สิงหาคม 2562