ข้อมูลประเทศ

เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา : สาธารณรัฐไนเจอร์ (Niger)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐไนเจอร์ (Niger)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของสหประชาชาติภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย พื้นที่เพาะปลูกน้อย ไม่มีทางออกทะเล
•สินค้าส่งออกหลัก คือ แร่ยูเรเนียม แต่ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
•ระบบสาธารณสุขและระบบการศึกษาล้าหลัง มีอัตราการรู้หนังสือของประชากรต่ำมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก
•ปัญหาความขัดแย้งในประเทศมาลีอาจกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองของไนเจอร์
•ได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้าย Boko Haram ในไนจีเรีย ซึ่งมีชายแดนติดกับทางตอนใต้ของประเทศ นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาผู้อพยพลี้ภัยอันเกิดจากการก่อการร้ายด้วยเช่นกัน
•เป็นหนึ่งในประเทศมุสลิมที่ประชาชน (ประมาณ 1,000 คน) ออกมาชุมนุมต่อต้านหนังสือพิมพ์ล้อเลียนการเมือง ชาร์ลี เอบโด ภายหลังการตีพิมพ์ นสพ. ฉบับวันที่ 14 ม.ค. 2558 ซึ่งมีภาพการ์ตูนล้อเลียนศาสดามูฮัมหมัดบนปก และมีรายงานโบสถ์คริสต์ถูกลอบวางเพลิงระหว่างเหตุการประท้วงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
•ไนเจอร์จัดการเลือกตั้ง ปธน. ครั้งล่าสุดขึ้นเมื่อต้นปี 2559 (รอบแรก 21 ก.พ. 2559/รอบสอง 20 มี.ค. 2559) ผลปรากฏว่า นายมาฮามาดู อีซูฟู ปธน. คนปัจจุบันได้รับเลือกตั้งอีกเป็นสมัยที่ 2

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,267,000 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายมาฮามาดู  อีซูฟู (Mr. Mahamadou  Issoufou)

เมืองหลวง

Niamey

นายกรัฐมนตรี

นายบริกี  ราฟินี (Mr. Brigi  Rafini)

ประชากร

21 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อิบราฮิม  ยาคูบู (Ibrahim  Yacoubou)

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส

วันชาติ

3 สิงหาคม

ศาสนา

อิสลาม ร้อยละ 80 (อิสลามนิกายซุนนี) อื่น ๆ ร้อยละ 20 (ความเชื่อดั้งเดิม)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

30 กรกฎาคม 2525 (ค.ศ. 1982)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

8.12 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 CFA franc = 0.056 บาท

GDP per Capita

378.1 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.4 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 4.90 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ยูเรเนียม ถ่านหิน แร่เหล็ก ดีบุก ฟอสเฟต ทอง โมลิบดีนัม ยิปซัม เกลือ ปิโตรเลียม

อุตสาหกรรมหลัก

เหมืองแร่ยูเรเนียม ซีเมนต์ อิฐ สบู่ สิ่งทอ แปรรูปอาหาร เคมีภัณฑ์ โรงฆ่าสัตว์

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

สารกัมมันรังสี ปิโตรเลียม ข้าว น้ำมันปาล์ม ทอง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ฝรั่งเศส จีน ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาเลเซีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องบิน ข้าว น้ำมันปาล์ม รถบรรทุก รถยนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ฝรั่งเศส จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ไนจีเรีย

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐไนเจอร์

มูลค่าการค้า

20.22 ล้าน USD ไทยส่งออก 20.09 ล้าน USD นำเข้า .13 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 19.96 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์พลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

สินค้านำเข้า

เครื่องใช้และอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้าน เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องประดับอัญมณี (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2559 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐไนเจอร์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 251 คน

คนไทยในสาธารณรัฐไนเจอร์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐไนเจอร์

ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐไนเจอร์)

หน่วยงานของสาธารณรัฐไนเจอร์ในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562