ข้อมูลประเทศ

เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา : สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (Nigeria)

 

 

 

 

 

 

สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (Nigeria)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•มีประชากรมากที่สุดในแอฟริกา และมีบทบาทสำคัญในสหภาพแอฟริกา (African Union - AU)
•ในปี 2559 สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกา (มูลค่า GDP 405 พันล้าน USD)
•ในปี 2560 มีมูลค่าการค้าเป็นอันดับ 4 ของไทยในแอฟริกา รองจากประเทศแอฟริกาใต้ อียิปต์ และเบนิน
•เคยเป็นตลาดส่งออกข้าวอันดับ 1 ของไทย แต่ด้วยนโยบายลดการนำเข้าอาหารและสร้างความมั่นคงทางอาหาร จึงทำให้มีการนำเข้าข้าวน้อยลง
•เป็นสมาชิกกลุ่ม OPEC มีปริมาณน้ำมันสำรองมากที่สุดในแอฟริกา และผลิตน้ำมันเป็นอันดับที่ 1 ของทวีป แต่มักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมัน เนื่องจากไม่มีศักยภาพในการแปรรูปน้ำมันดิบ และต้องนำเข้าน้ำมันกลั่นแล้วเพื่อการบริโภค
•รัฐบาลปัจจุบันประกาศนโยบาย Economic Recovery and Growth Plan – ERGP เพื่อสร้างความหลากหลายในระบบเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาการนำเข้าสินค้าต่างประเทศ
•มีปัญหาการคอร์รัปชันในภาครัฐ และการก่อความไม่สงบของกลุ่มก่อการร้าย Boko Haram

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

923,773 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายมูฮัมมาดู  บูฮารี (Mr. Muhammadu  Buhari)

เมืองหลวง

Abuja

 

 

ประชากร

191 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

จอฟฟรีย์  ออนเยมา (Geoffrey  Onyema)

ภาษาราชการ

อังกฤษ

วันชาติ

1 ตุลาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 40 อิสลาม ร้อยละ 50 อื่น ๆ ร้อยละ 10 (ความเชื่อดั้งเดิม)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

1 พฤศจิกายน 2505 (ค.ศ. 1962)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

375.77 ล้าน USD

(ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 NGN = 8.05 บาท

GDP per Capita

1,968.6 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 16.5 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 0.8 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม ดีบุก แร่เหล็ก ถ่านหิน หินปูน ตะกั่ว สังกะสี พื้นที่ทำการเกษตร

อุตสาหกรรมหลัก

น้ำมันดิบ ถ่านหิน ดีบุก แร่โคลัมไบต์ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ไม้ เขาสัตว์และหนังสัตว์ ซีเมนต์และอุปกรณ์ก่อสร้างอื่น ๆ อาหาร รองเท้า เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สิ่งพิมพ์เซรามิก เหล็ก

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

น้ำมันดิบ ก๊าซปิโตรเลียม น้ำมันปิโตรเลียม  เมล็ดโกโก้ ทอง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อินเดีย สเปน แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม ข้าวสาลี ยา น้ำตาลทรายดิบ โทรศัพท์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เบลเยียม จีน อินเดีย เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ลักเซมเบิร์ก

สถิติที่สำคัญไทย-สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

มูลค่าการค้า

1,096.47 ล้าน USD ไทยส่งออก 199.92 ล้าน USD นำเข้า 896.55 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -696.63 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ข้าว

สินค้านำเข้า

น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ด้ายและเส้นใย เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2559 มีนักท่องเที่ยวจากสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 3,231 คน และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประมาณ 419 คน (ข้อมูลปี 2559)

คนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

สถานเอกอัครราชทูต (Abuja)

หน่วยงานของสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562