ข้อมูลประเทศ

เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา : สาธารณรัฐคองโก (Republic of Congo)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐคองโก (Republic of Congo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•สาธารณรัฐคองโก หรือ คองโก บราซซาวิล เคยเป็นประเทศในอาณานิคมของฝรั่งเศสหลังได้รับเอกราช ยังคงประสบปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในจนถึงปัจจุบัน
•อุตสาหกรรมน้ำมันและการส่งออกน้ำมันเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็น 1 ใน5 ประเทศแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา ที่ผลิตน้ำมันมากที่สุด
และมีรายได้จากการส่งออกน้ำมันคิดเป็นร้อยละ 87 ของรายได้จากการส่งออกทั้งหมด
•ถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีบรรยากาศการลงทุนเป็นอันดับที่ 174 จากทั้งหมด 189 ประเทศ ในรายงาน “Doing Business 2015” ของธนาคารโลก
•มีการลงนามใน MOU ระหว่างรัฐบาลกับ World Bank's private financing arm และบรรษัทการเงินระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาโครงการเขื่อนพลังงานไฟฟ้า 1,000 mw Sounda Gorge hydroelectric
•นาย Denis Sassou-Nguesso ดำรงตำแหน่ง ปธน. ติดต่อกันยาวนานตั้งแต่ปี 2540 ต่อมาได้ออกคำสั่งยกเลิกตำแหน่ง นรม. และรวบอำนาจบริหารประเทศมาไว้ที่ ปธน.
•มีการจัดทำประชามติแก้ไข รธน. เมื่อเดือน ต.ค. 2558 เพื่อต่อวาระการดำรงตำแหน่งของ ปธน. โดยมีผู้เห็นด้วยถึงร้อยละ 92 ทำให้นาย Denis Sassou-Nguesso สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้เป็นสมัยที่ 3 และชนะการเลือกตั้ง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2559 โดยศาล รธน. ได้รับรองผลอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2559 และนาย Denis Sassou-Nguesso ได้เข้าพิธีสาบานเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2559

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

342,000 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายเดนิส ซัสโซ- อึนเก (Mr. Denis Sassou-Nguesso  Sassou-Nguesso)

เมืองหลวง

Brazzaville

 

 

ประชากร

5 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เลนเนิร์ด ชี โอคีทุนดู (Leonard She Okitundu)

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส

วันชาติ

15 สิงหาคม

ศาสนา

(ไม่นับถือศาสนา) คริสต์ ร้อยละ 50  อื่น ๆ ร้อยละ 48 (ความเชื่อดั่งเดิม) ร้อยละ 2 

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

15 สิงหาคม 2531 (ค.ศ. 1988)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

8.72 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 CFA franc = 0.056 บาท

GDP per Capita

1,658 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ -4.6 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ปิโตรเลียม ไม้ ตะกั่ว สังกะสี ยูเรเนียม ทองแดง ฟอสเฟต ทอง แมกนีเซียม ก๊าซธรรมชาติ พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

การสกัดปิโตรเลียม ซีเมนต์ ป่าไม้ การกลั่นเบียร์ น้ำตาล น้ำมันปาล์ม สบู่ แป้งข้าวเจ้า บุหรี่

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ปิโตรเลียมดิบ ทองแดงบริสุทธิ์ ไม้หยาบ ไม้แปรรูป น้ำมันปิโตรเลียม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิตาลี อินเดีย ออสเตรเลีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เรือที่ใช้ในกิจการพิเศษ (Special purpose ships) โครงสร้างเหล็ก ลวดหุ้มฉนวน เนื้อสัตว์ปีก ท่อโลหะ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส นอร์เวย์ สหราชอาณาจักร

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐคองโก

มูลค่าการค้า

240.5 ล้าน USD ไทยส่งออก 59.19 ล้าน USD นำเข้า 181.31 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -122.12 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

ข้าว เม็ดพลาสติก กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เคมีภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

 

สินค้านำเข้า

สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2559 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐคองโกเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 663 คน

คนไทยในสาธารณรัฐคองโก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐคองโก

ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐคองโก)

หน่วยงานของสาธารณรัฐคองโกในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562