ข้อมูลประเทศ

เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา : สาธารณรัฐรวันดา (Rwanda)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐรวันดา (Rwanda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•ประธานาธิบดีพอล คากาเม มีบทบาทสำคัญในการนำสันติภาพ เสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ประเทศ อย่างไรก็ดี ประธานาธิบดีคากาเมดำรงตำแหน่ง ครบ 2 วาระ ในปี 2560 จึงได้รณรงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประธานาธิบดีคากาเม สามารถ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสาธารณรัฐรวันดาสมัยที่ 3 และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ประชาชนได้ลงประชามติออกเสียงเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญให้ประธานาธิบดีคากาเม สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสาธารณรัฐรวันดาสมัยที่ 3 (วาระละ 7 ปี) ในปี 2560 ได้อีก 1 สมัย และเมื่อครบวาระที่ 3 ดังกล่าวแล้ว จะยังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปได้อีก 2 สมัย (วาระละ 5 ปี) ซึ่งอาจส่งผลให้ประธานาธิบดีคากาเม ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐรวันดาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2577
•ได้รับการขนานนามว่าเป็น Land of a Thousand Hills ซึ่งสะท้อนถึงภูมิประเทศที่สวยงาม
•นาย Bernard Makuza อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐรวันดาเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 17-21 พ.ย. 2553 เพื่อแสวงหาลู่ทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐรวันดา
•จากการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ประจำปี 2561 ของธนาคารโลก พบว่า สาธารณรัฐรวันดา ได้ลำดับต้นๆของกลุ่มประเทศแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan Africa) (อันดับที่ 41 ของโลก) ที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากที่สุด และมีอัตราการทุจริตคอร์รัปชั่นต่ำเป็นอันดับที่ 3 ในภูมิภาค Sub-Saharan Africa (อันดับที่ 50 ของโลก) จากการสำรวจโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

26,338 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายพอล  คากาเม (Mr. Paul  Kagame)

เมืองหลวง

Umujyi wa Kigali

นายกรัฐมนตรี

นายอานัสตาส  มูเรเคซี (Mr. Anastase  Murekezi)

ประชากร

12 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

หลุยส์  มูชิคีวาโบ (Louise  Mushikiwabo)

ภาษาราชการ

อังกฤษ ฝรั่งเศส Kinyarwanda

วันชาติ

1 กรกฎาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 56.5 (คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก) คริสต์ ร้อยละ 26 (คริสต์นิกายโปรเตสแตนท์) คริสต์ ร้อยละ 11.1 (คริสต์นิกาย Adventist) อิสลาม ร้อยละ 4.6 อื่น ๆ ร้อยละ 1.7 (ไม่นับถือศาสนา) อื่น ๆ ร้อยละ 0.1 (ความเชื่อดั้งเดิม)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

30 ตุลาคม 2530 (ค.ศ. 1987)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

9.14 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 RWF = 0.036 บาท

GDP per Capita

748.4 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 8.3 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 6.1 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ทอง แร่ดีบุก แร่ทังสเตน ก๊าซมีเทน พลังงานน้ำ พื้นที่เพาะปลูก

อุตสาหกรรมหลัก

ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ธุรกิจผลิตเครื่องดื่มขนาดเล็ก สบู่ เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า สินค้าพลาสติก สิ่งทอ บุหรี่

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม ทอง ชา กาแฟ สินแร่ (Niobium, Tantalum, Vanadium, Tin and Zirconium Ore)

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เคนยา ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บุรุนดี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ ยานอวกาศ ยา อุปกรณ์งานถ่ายภาพยนตร์ รถยนต์ น้ำตาลทรายดิบ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ยูกันดา ฝรั่งเศส อินเดีย สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐรวันดา

มูลค่าการค้า

46.05 ล้าน USD ไทยส่งออก 3.13 ล้าน USD นำเข้า 42.92 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -39.79 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องวิดีโอ เครื่องเสียง อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องกีฬาและเครื่องเล่มเกม

สินค้านำเข้า

สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ กาแฟ ชา เครื่องเทศ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2559 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐรวันดาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 159 คน และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐรวันดาประมาณ 6 คน (ข้อมูลปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐรวันดา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐรวันดา

ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐรวันดา)

หน่วยงานของสาธารณรัฐรวันดาในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562