ข้อมูลประเทศ

เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา : สาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี (Sao Tome and Principe)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี (Sao Tome and Principe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะไนจีเรีย ซึ่งมีผลประโยชน์ทางด้านน้ำมันร่วมกัน
โดยมีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอยู่ในบริเวณเขตแดนทางทะเลของไนจีเรียและเซาตูเมและปรินซิปี
• มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับแองโกลาซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสเหมือนกัน โดยมีความร่วมมือระหว่างกันทั้งทางด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจ
• ยังต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และต้องนำเข้าอาหารเพื่อใช้บริโภคในประเทศ และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศยังมีอุปสรรคด้านการคมนาคมและโรคภัย
• การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันในปี 2540 ทำให้จีนระงับความสัมพันธ์ทางการทูตกับเซาตูเมและปรินซิปี อย่างไรก็ตาม การลงทุนของบริษัท Sinopec ของจีน
ในเซาตูเมและปรินซิปีอาจนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,001 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายเอวาริสโต  คาร์วัลโฮ (Mr. Evaristo  Carvalho)

เมืองหลวง

São Tomé

นายกรัฐมนตรี

นายปาทริซ  ทราโวอาดา (Mr. Patrice  Trovoada)

ประชากร

204,327 คน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

มานูเวล ซัลวาดอร์  ดูซ รามูซ (Manuel Salvador dos Ramos)

ภาษาราชการ

โปรตุเกส

วันชาติ

12 กรกฎาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 77.5 อื่น ๆ ร้อยละ 3.1 อื่น ๆ ร้อยละ 19.1 (ไม่นับถือศาสนา)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

7 พฤษภาคม 2530 (ค.ศ. 1987)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

.39 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 STD = 0.14 บาท

GDP per Capita

1,913 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 5.7 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 3.9 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ปลา พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมเบา สิ่งทอ สบู่ เบียร์ การแปรรูปปลา ไม้ซุง

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เมล็ดโกโก้ ถั่ว โครงสร้างเหล็ก ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก ช๊อคโกแลต

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

โปแลนด์ เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก สเปน ฝรั่งเศส

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

รถยนต์ ข้าว ไวน์ ปูนซีเมนต์ เรือเดินสมุทร

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

โปรตุเกส แอฟริกาใต้ จีน สเปน แองโกลา

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี

มูลค่าการค้า

.29 ล้าน USD ไทยส่งออก .28 ล้าน USD นำเข้า .01 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า .27 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

ข้าว เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก

สินค้านำเข้า

เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ไดโอดทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปีเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 7 คน (ลดลงร้อยละ 71 จากปี 2559)

 

 

คนไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี

ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี)

หน่วยงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปีในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562