ข้อมูลประเทศ

เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา : สาธารณรัฐเซเชลส์ (Seychelles)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐเซเชลส์ (Seychelles)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• มีชายหาดและทะเลที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวยุโรป โดยเฉพาะในเชิง Eco-tourism
• ประชากรมีรายได้ต่อหัวค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่มีสุขภาพ ความเป็นอยู่และการศึกษาที่ดี
• ชาวต่างชาติสามารถซื้อสัญชาติเซเชลส์ได้ด้วยเงินประมาณ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• มีศักยภาพเป็นแหล่งประมงของไทย และมีโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง 
• สายการบิน Air Seychelles เคยมีเที่ยวบินตรงมากรุงเทพฯ แต่ได้ปิดบริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2551 เนื่องจากความไม่สะดวกในการขอรับการตรวจลงตรา
• ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกาได้ให้เงินกู้แก่เซเชลล์ เมื่อเดือนธันวาคม 2556 เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือภาคเอกชน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

455 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายแดนนี  ฟอร์ (Mr. Danny  Faure)

เมืองหลวง

Victoria

 

 

ประชากร

95,843 คน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

   (Vincent  Meriton)

ภาษาราชการ

อังกฤษ Creole

วันชาติ

1 มิถุนายน

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 82.3 (คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก) คริสต์ ร้อยละ 6.4 (คริสต์นิกายแองกลิคัน) คริสต์ ร้อยละ 4.5 (คริสต์นิกายอื่นๆ) อิสลาม ร้อยละ 2.1 อื่น ๆ ร้อยละ 2.6 ฮินดู ร้อยละ 2.1

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

19 กรกฎาคม 2531 (ค.ศ. 1988)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

1.49 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 SCR = 215.49 บาท

GDP per Capita

15,504.5 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.9 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 4.2 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ปลา เนื้อมะพร้าวแห้ง อบเชย

อุตสาหกรรมหลัก

ประมง ท่องเที่ยว การแปรรูปมะพร้าวและวานิลลา เชือกเส้นใยมะพร้าว การต่อเรือ การพิมพ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องดื่ม

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เนื้อปลาแปรรูป น้ำมันปิโตรเลียม เรือ ปลาแช่แข็ง ยาสูบมวน

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อิตาลี เนเธอร์แลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เรือ ปลาแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์พลาสติก รถยนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สเปน ฝรั่งเศส แอฟริกาใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐเซเชลส์

มูลค่าการค้า

62.4 ล้าน USD ไทยส่งออก 12.53 ล้าน USD นำเข้า 49.87 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -37.34 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม น้ำตาลทราย

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกม

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเซเชลส์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 2,767 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐเซเชลส์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

 

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเซเชลส์

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Victoria)

หน่วยงานของสาธารณรัฐเซเชลส์ในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 1 มีนาคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562