ข้อมูลประเทศ

เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา : สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน (Sierra Leone)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน (Sierra Leone)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ประสบปัญหาความยากจน มีการต่อสู้กันระหว่างเผ่าพันธุ์
อุดมด้วยทรัพยากร ทั้งทางบกและทะเล แต่ที่สำคัญที่สุด คือ เพชร
• ทหารไทยเคยเข้าร่วมกองกำลังของสหประชาชาติ (UNAMSIL) ปฏิบัติภารกิจในเซียร์ราลีโอนตั้งแต่ ต.ค. 2542 - ต.ค. 2548
• ประสบปัญหาการว่างงานอย่างหนัก โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและทหารเก่า
• มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาตั้งแต่เดือน เม.ย. 2557 และเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างหนัก WHO ได้ประกาศให้เซียร์ราลีโอนเป็นเขตปลอดไวรัสอีโบลาเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2558 อย่างไรก็ตาม ได้มีรายงานข่าวการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกครั้งเมื่อช่วงต้นปี 2559 ที่ผ่านมา จึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
• นาย Victor Bockarie Foh อดีต ออท. เซียร์ราลีโอน/จีน (และ ออท. เซียร์ราลีโอน/ปทท. ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง) ได้รับการแต่งตั้งเป็น
รอง ปธน. แทน นาย Samuel Sam-Sumana ที่ถูก ปธน. เซียร์ราลีโอนสั่งปลด ข้อหาละทิ้งหน้าที่และลี้ภัยใน สอท. สหรัฐฯ/เซียร์ราลีโอน ปัจจุบัน ไทยกำลังพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง ออท. เซียร์ราลีโอน/ปทท. ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง คนใหม่

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

71,740 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

   (Julius Maada Bio)

เมืองหลวง

Freetown

 

 

ประชากร

8 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ซามูรา  คามารา (Samura Mathew Wilson Kamara)

ภาษาราชการ

อังกฤษ Mende Temne Krio

วันชาติ

27 เมษายน

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 10 อิสลาม ร้อยละ 60 อื่น ๆ ร้อยละ 30 (ความเชื่อดั้งเดิม)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

12 กุมภาพันธ์ 2526 (ค.ศ. 1983)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

3.77 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 SLL = 0.35 บาท

GDP per Capita

499.4 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 18.2 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 4.2 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

เพชร แร่ไททาเนียม บ็อกไซต์ แร่เหล็ก ทอง โครไมต์

อุตสาหกรรมหลัก

เหมืองแร่ อุตสาหกรรมขนาดเล็กประเภท เครื่องดื่ม สิ่งทอ ยาสูบ รองเท้า การสกัดปิโตรเลียม ธุรกิจซ่อมแซมเรือขนาดย่อม

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

กุ้งแปรรูป แร่เหล็ก เพชร แร่ไทเทเนียม แป้ง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

โกตดิวัวร์ จีน เนเธอร์แลนด์ กานา สหราชอาณาจักร

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ข้าว ยา รถยนต์ น้ำมันปิโตรเลียม ปูนซีเมนต์ เสื้อผ้าใช้แล้ว

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรกี เบลเยียม

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน

มูลค่าการค้า

13.8 ล้าน USD ไทยส่งออก 12.74 ล้าน USD นำเข้า 1.06 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 11.68 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

ข้าว เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

สินค้านำเข้า

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 171 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน

ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน)

หน่วยงานของสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 1 มีนาคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562