ข้อมูลประเทศ

เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา : สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย (Somalia)

 

 

 

 

 

 

สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย (Somalia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• โซมาเลียประสบปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศอย่างยาวนาน ส่งผลให้ระบอบการเมืองขาดเสถียรภาพ ในปี 2555 รัฐสภาซึ่งมาจากการแต่งตั้งได้แต่งตั้งรัฐบาลสหพันธ์
(Federal Government)  ขึ้นบริหารประเทศสืบต่อจากรัฐบาลชั่วคราว และมีกำหนดเลือกตั้งรัฐสภาชุดใหม่ในปี 2559
• โซมาเลียเผชิญกับการก่อการร้าย โดยเฉพาะจากกลุ่ม Al Shabaab ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่ม Al Qaeda และมีความเสี่ยงต่อการเข้าสู่สภาวะสงครามกลางเมือง รัฐบาลกลางจึงมีอำนาจการบริหาร/ดูแลประเทศจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณกรุงโมกาดิชูและตอนใต้ของประเทศ
• โซมาเลียมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ แต่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จากปัญหาทางการเมือง/ความมั่นคงและปัญหาโจรสลัดในน่านน้ำโซมาเลีย/อ่าวเอเดน
• กองทัพเรือไทยเคยส่งหมู่เรือปราบโจรสลัด 2 ชุด เข้าร่วมกับ Combined Maritime Forces (CMF) ในโซมาเลีย ระหว่างปี 2553 - 2554 รวมทั้งเคยส่ง จนท. ไปปฏิบัติงาน
ใน CMF 2 ชุด ในปี 2555 และปี 2557 - 2558 ด้วย)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

637,600 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

   (Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo)

เมืองหลวง

Mogadishu

นายกรัฐมนตรี

นายฮัสซาน อะลี คาอีเร (Mr. Hassan Ali Khaire)

ประชากร

15 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อะห์มัด อิสเซ อะวัด (Ahmed Isse Awad)

ภาษาราชการ

โซมาลี

วันชาติ

1 กรกฎาคม

ศาสนา

อิสลาม ร้อยละ  (อิสลามนิกายซุนนี)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

1 พฤศจิกายน 2527 (ค.ศ. 1984)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

7.37 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 SOS = 5.07 บาท

GDP per Capita

499.8 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.5 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 3.7 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ยูเรเนียม แร่เหล็ก ดีบุก ยิปซัม บอกไซด์ ทองแดง เกลือ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน

อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมเบา การผลิตน้ำตาล สิ่งทอ และการติดต่อแบบไร้สาย

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

แกะ แพะ ทอง วัว เมล็ดพืชน้ำมัน แผงวงจรรวม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน ซาอุดีอาระเบีย จีน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำตาลทรายดิบ ข้าว รองเท้ายาง ปาล์มน้ำมัน แป้งสาลี

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

อินเดีย จีน เอธิโอเปีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน

สถิติที่สำคัญไทย-สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย

มูลค่าการค้า

21.6 ล้าน USD ไทยส่งออก 20.87 ล้าน USD นำเข้า .73 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 20.14 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องซัก
ผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ รองเท้าและชิ้นส่วน ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ผลิตภัณฑ์ยาง

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป สิ่งพิมพ์ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้  ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก เสื้อผ้าสำเร็จรูป

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 524 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2560)

คนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย

ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี มีเขตอาณาครอบคลุมสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย)

หน่วยงานของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 4 มีนาคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562