ข้อมูลประเทศ

เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา : สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (South Africa)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (South Africa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นประเทศมหาอำนาจในภูมิภาค มีบทบาทนำทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ
• มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคแอฟริกา รองจากไนจีเรีย
• เป็นประเทศสมาชิกกลุ่ม BRICS และ G20
• เป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในทวีปแอฟริกา ส่วนไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของแอฟริกาใต้ในอาเซียน
• มีคนไทยพำนักอยู่กว่า 5,000 คน ซึ่งเป็นชุมชนไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแอฟริกา

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,219,090 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายมาตาเมลา ซีริล รามาโฟซา (Mr. Matamela Cyril Ramaphosa)

เมืองหลวง

Pretoria

นายกรัฐมนตรี

 

ประชากร

57 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ลินดีเว โนเนบา ซีซูลู (Lindiwe Nonceba Sisulu)

ภาษาราชการ

อังกฤษ

วันชาติ

31 พฤษภาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 8.2 (คริสต์นิกาย Pentacostal/Charismatic) คริสต์ ร้อยละ 7.1 (คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก) คริสต์ ร้อยละ 6.8 (คริสต์นิกาย Methodist) คริสต์ ร้อยละ 6.7 (คริสต์นิกาย Dutch Reformed) คริสต์ ร้อยละ 36 (คริสต์นิกายโปรแตสแตนต์) คริสต์ ร้อยละ 3.8 (คริสต์นิกาย Anglican) คริสต์ ร้อยละ 15.1 (คริสต์นิกาย Atheist) คริสต์ ร้อยละ 11.1 (คริสต์นิกาย Zion) อิสลาม ร้อยละ 1.5 อื่น ๆ ร้อยละ 1 (ความเชื่อดั่งเดิมและอื่น ๆ) ฮินดู ร้อยละ 1.2

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

9 ธันวาคม 2536 (ค.ศ. 1993)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

349.42 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 ZAR = 212.22 บาท

GDP per Capita

6,160.7 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 5.2 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 1.30 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ทองคำ โครเมียม พลวง ถ่านหิน  แร่เหล็ก แมงกานีส นิกเกิล ฟอสเฟต ดีบุก ยูเรเนียม อัญมณี เพชร ทองคำขาว
ทองแดง เกลือ ก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

เหมืองแร่ (ทองคำขาว ทอง และโครเมียม) ชิ้นส่วนรถยนต์ งานโลหะ เครื่องจักร สิ่งทอ
เหล็กและเหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย อาหาร การต่อเรือพาณิชย์

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ทอง เพชร รถยนต์ ทองคำขาว ถ่านหินอัดก้อน

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เยอรมนี สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย ญี่ปุ่น

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันดิบ ทอง รถยนต์ น้ำมันปิโตรเลียม อุปกรณ์งานถ่ายภาพยนตร์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน

 

 

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

มูลค่าการค้า

3,766.03 ล้าน USD ไทยส่งออก 2,837.55 ล้าน USD นำเข้า 928.48 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 1,909.07 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปในแบบลูกสูบ ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์

สินค้านำเข้า

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ เคมีภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 102,713 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

สถานเอกอัครราชทูต (Pretoria)

หน่วยงานของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 1 มีนาคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562