ข้อมูลประเทศ

เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา : สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (South Sudan)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (South Sudan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• แยกตัวเป็นเอกราชจากซูดานเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 เนื่องจากความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนา ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 2 ล้านคน และผลัดถิ่น 4 ล้านคน
จนองค์กรระหว่างประเทศต้องเข้ามาดูแลรักษาสันติภาพ
• ไทยรับรองสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2554 และได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2556
• มีแหล่งน้ำมันดิบสำรองสูง คาดว่าร้อยละ 75 ของกำลังผลิตน้ำมันดิบจำนวนประมาณ 500,000 บาร์เรลต่อวันของซูดานมาจากแหล่งน้ำมันในเซาท์ซูดาน
• มีความอุดมสมบูรณ์สูง เนื่องจากมีแม่น้ำ White Nile ผ่าน และมีอากาศร้อนชื้น สามารถปลูก พืชเมืองร้อนได้ดี
• มีปัญหากับซูดานเรื่องภาระหนี้สินเดิมของซูดาน สถานะพลเมืองซูดาน-เซาท์ซูดาน การกำหนดเขตแดน และสิทธิครอบครองดินแดน Abyei ซึ่งมีแหล่งน้ำมันดิบจำนวนมาก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

644,329 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายซัลวา คีร์ มายาร์ดิต (Mr. Salva Kiir Mayardit)

เมืองหลวง

Juba

 

 

ประชากร

13 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เนียล เดง เนียล (Nhial Deng Nhial)

ภาษาราชการ

อังกฤษ อาราบิค

วันชาติ

9 กรกฎาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 60.5 อิสลาม ร้อยละ 6.2 อื่น ๆ ร้อยละ 32.9 (ความเชื่อดั้งเดิม)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

5 ธันวาคม 2556 (ค.ศ. 2013)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

3.06 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 SSP = 22.57 บาท

GDP per Capita

758.7 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.8 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ -6.3 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

พลังงานน้ำ พื้นที่ทำเกษตรกรรม ทองคำ เพชร น้ำมัน ไม้เนื้อแข็ง หินปูน แร่เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม ถ่านหิน ยูเรเนียม โครเมียม สังกะสี ทังสเตน ไมกา

อุตสาหกรรมหลัก

ฝ้าย ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี อ้อย มันสำปะหลัง มะม่วง มะละกอ กล้วยหอม มันเทศ งา ถั่ว ปศุสัตว์

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

น้ำมันดิบ เมล็ดพืชน้ำมัน น้ำมันเมล็ดดอกไม้ ถั่วอบแห้ง ชิ้นส่วนเรือ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน จอร์แดน ยูเครน เคนยา ยูกันดา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำตาลทรายดิบ ยา รถยนต์ ปาล์มน้ำมัน ข้าว

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ยูกันดา จีน เนเธอร์แลนด์ เคนยา อิตาลี

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน

มูลค่าการค้า

20.75 ล้าน USD ไทยส่งออก 20.74 ล้าน USD นำเข้า .01 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 20.73 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ยาง กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องนุ่งห่ม

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐเซาท์ซูดานประมาณ 80 คน (ข้อมูลปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

 

 

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน

ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน)

หน่วยงานของสาธารณรัฐเซาท์ซูดานในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 1 มีนาคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562