ข้อมูลประเทศ

เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา : สาธารณรัฐซูดาน (Sudan)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐซูดาน (Sudan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การแยกประเทศของสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเมื่อเดือน ก.ค. 2554 ส่งผลให้ซูดานสูญเสียแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ประมาณ 5 พันล้านบาร์เรล 
และปัจจุบัน ยังคงมีความขัดแย้งเรื่องพรมแดนและน้ำมันระหว่างทั้งสองประเทศ
• การปราบปรามกลุ่มกบฏในดาร์ฟูร์ยังคงดำเนินอยู่ต่อไป เนื่องจากรัฐบาลซูดานต้องการยึดพื้นที่
ในดาร์ฟูร์มาเป็นแหล่งลงทุนด้านน้ำมันและเหมืองแร่ เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการแยกตัว
ของเซาท์ซูดาน ส่งผลให้ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเนื่องจากปัญหาในดาร์ฟูร์
• รัฐบาลไทยส่งทหารราบเข้าร่วมในกองกำลังรักษาสันติภาพ UNAMID ในดาร์ฟูร์เมื่อปี 2554
• ครม. มีมติเห็นชอบให้เปิด สอท. ซูดาน/ปทท.  เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2559 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการเสนอ ครม.
 เพื่อให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งนาง Sanaa Hamad Alawad Gourafi ให้ดำรงตำแหน่ง

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,880,000 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

พลโทโอมาร์  อัล-บาซีร์ (Lieutenant General Omar  al-Bashir)

เมืองหลวง

Khartoum

 

 

ประชากร

41 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อัดดิรดีรี มุฮัมมัด อะห์มัด (Al-Dirdiri Mohamed Ahmed)

ภาษาราชการ

อังกฤษ อาราบิค

วันชาติ

1 มกราคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 5 อิสลาม ร้อยละ 70 (อิสลามนิกายซุนนี) อื่น ๆ ร้อยละ 25 (ความเชื่อดั่งเดิม)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

15 มิถุนายน 2525 (ค.ศ. 1982)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

117.49 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 SDG = 61.65 บาท

GDP per Capita

2,898.5 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 17.80 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 4.3 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ปิโตรเลียม แร่เหล็ก ทองแดง โครเมียม สังกะสี ทังสเตน ไมกา เงิน ทองคำ กระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

น้ำมัน ฝ้าย สิ่งทอ ซีเมนต์ น้ำมันพืช น้ำตาล สบู่ รองเท้า การกลั่นน้ำมัน เวชภัณฑ์ อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานยนต์

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ทอง สัตว์มีชีวิต น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันจากเมล็ดพืช ฝ้าย

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อียิปต์ ซาอุดีอาระเบีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม ข้าวสาลี ยานยนต์ อ้อย ยา

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อียิปต์ ซาอุดีอาระเบีย ญี่ปุ่น

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐซูดาน

มูลค่าการค้า

120.57 ล้าน USD ไทยส่งออก 120.15 ล้าน USD นำเข้า .42 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 119.73 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

น้ำตาลทราย รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ของเครื่องจักรกล และผลิตภัณฑ์ยาง

สินค้านำเข้า

น้ำมันดิบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และเครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐซูดานเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 6,293 คน (ลดลงร้อยละ 15 จากปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐซูดาน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐซูดาน

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Khartoum)

หน่วยงานของสาธารณรัฐซูดานในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 1 มีนาคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562