ข้อมูลประเทศ

เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา : สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย (Tanzania)

 

 

 

 

 

 

สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย (Tanzania)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ประเทศ Tanganyika และหมู่เกาะ Zanzibar ได้รวมประเทศเป็นสหสาธารณรัฐแทนซาเนียใน  ปี 2507
• มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญทั้งในด้านพลังงาน อาทิ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนเป็นแหล่งอัญมณีและแร่รัตนชาติ (มีแร่แทนซาไนท์ ซึ่งมีเฉพาะที่แทนซาเนียเท่านั้น) และเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองสูง
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเคยเสด็จฯ เยี่ยมชมโครงการช่วยเหลือ
ผู้อพยพ ตามคำเชิญของ UNHCR เมื่อเดือนมีนาคม 2546 (ค.ศ. 2003)
• อดีต นรม. ยิ่งลักษณ์ฯ เดินทางเยือนแทนซาเนียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 1 ส.ค. 2556

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

883,749 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายจอห์น ปอมเบ โจเซฟ มากูฟูลี (Mr. John Pombe Joseph Magufuli)

เมืองหลวง

Dodoma

นายกรัฐมนตรี

นายคาสซิม  มาจาลิว่า (Mr. Kassim  Majaliwa)

ประชากร

57 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ออกัสติน ฟีลีป มาฮีกา (Augustine Philip Mahiga)

ภาษาราชการ

อังกฤษ สวาฮิลี

วันชาติ

9 ธันวาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 30 อิสลาม ร้อยละ 35 อื่น ๆ ร้อยละ 35 (ความเชื่อดั้งเดิม)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

30 ธันวาคม 2523 (ค.ศ. 1980)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

52.09 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 TZS = 1.28 บาท

GDP per Capita

936.3 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 5.3 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 7.1 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

พลังงานน้ำ ดีบุก ฟอสเฟต แร่เหล็ก ถ่านหิน อัญมณี ทอง ทองแดง ก๊าซธรรมชาติ นิกเกิล

อุตสาหกรรมหลัก

แปรรูปสินค้าเกษตร (น้ำตาล เบียร์ บุหรี่ สายป่านจากพืช) เหมืองเพชร ทอง ทองแดง เหล็ก ถ่านหิน เกลือ โซดาไฟ ซีเมนต์
กลั่นน้ำมัน รองเท้า เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์จากไม้ ปุ๋ย

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ทอง ยาสูบ มะพร้าว บราซิลนัท เม็ดมะม่วงหิมพานต์ สินแร่โลหะมีค่า

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สวิตเซอร์แลนด์ อินเดีย แอฟริกาใต้ เคนยา เวียดนาม

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันปาล์ม ยา รถยนต์ โทรศัพท์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

อินเดีย จีน แอฟริกาใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย

สถิติที่สำคัญไทย-สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

มูลค่าการค้า

170.33 ล้าน USD ไทยส่งออก 127.11 ล้าน USD นำเข้า 43.22 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 83.89 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

น้ำตาลทราย  เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ข้าว เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว

สินค้านำเข้า

สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ด้ายและเส้นใย สัตว์น้ำสดแช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากสหสาธารณรัฐแทนซาเนียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 2,219 คน (ลดลงร้อยละ 15 จากปี 2560)

คนไทยในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

 

 

หน่วยงานไทยในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี มีเขตอาณาครอบคลุมสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย)

หน่วยงานของสหสาธารณรัฐแทนซาเนียในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 1 มีนาคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562