ข้อมูลประเทศ

เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา : สาธารณรัฐซิมบับเว (Zimbabwe)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐซิมบับเว (Zimbabwe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• มีอัญมณี แร่ธาตุ และเป็นแหล่งวัตถุดิบฝ้ายที่สำคัญของไทย
• นายโรเบิร์ต แกเบรียล มูกาเบ ชนะเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556  โดยเข้าปกครองประเทศตั้งแต่ปี 2523 นับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษ (เป็นนายกรัฐมนตรี ปี 2523 - 2530 และยกเลิกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดี แทน)
• ประสบวิกฤตทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง
• เกิดภาวะเงินเฟ้อ ระบบสาธารณสุขล้มเหลว และยังคงประสบปัญหาโรคอหิวาตกโรค ประชาชนขาดแคลนอาหาร และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศไม่พัฒนา

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

390,580 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายเอมเมอร์ซัน ดัมบุดโซ อึมนางากวา (Mr. Emmerson Dambudzp Mnangagwa)

เมืองหลวง

Harare

 

 

ประชากร

17 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ซีบูซีโซ บูซี โมโย (Sibusiso Busi Moyo)

ภาษาราชการ

อังกฤษ

วันชาติ

18 เมษายน

ศาสนา

 ร้อยละ 50 (Syncretic (ผสมผสานระหว่างศาสนาคริสต์และความเชื่อดั้งเดิม))  ร้อยละ 24 (ความเชื่อดั้งเดิม) อิสลาม ร้อยละ 1

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

4 เมษายน 2528 (ค.ศ. 1985)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

17.85 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 ZWD = 11.06 บาท

GDP per Capita

1,079.6 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.9 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 3.4 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ถ่านหิน แร่โครเมียม เยื่อหินทนไฟ ทอง นิกเกิล ทองแดง แร่เหล็ก วานาเดียม ลิเธียม ดีบุก ทองคำขาว

อุตสาหกรรมหลัก

เหมืองแร่ (ถ่านหิน ทอง ทองคำขาว ทองแดง นิกเกิล ดีบุก ดินเหนียว สินแร่) เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์จากไม้ ซีเมนต์ ปุ๋ย เสื้อผ้าและรองเท้า อาหาร เครื่องดื่ม

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ยาสูบ ทอง โลหะผสมของเหล็ก นิกเกิล เพชร

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

แอฟริกาใต้ โมซัมบิก เบลเยียม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แซมเบีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

โทรศัพท์และส่วนประกอบ ไฟฟ้า ยา รถยนต์ ข้าวโพด น้ำมันปิโตรเลียม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

แอฟริกาใต้ จีน สิงคโปร์ อินเดีย แซมเบีย

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐซิมบับเว

มูลค่าการค้า

17.92 ล้าน USD ไทยส่งออก 15.05 ล้าน USD นำเข้า 2.87 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 12.18 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เคมีภัณฑ์

สินค้านำเข้า

สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ด้ายและเส้นใย สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์  
ผลิตภัณฑ์ทำจากยาง

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐซิมบับเวเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 665 คน (ลดลงร้อยละ 17 จากปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐซิมบับเว

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐซิมบับเว

ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐซิมบับเว)

หน่วยงานของสาธารณรัฐซิมบับเวในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 1 มีนาคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562