นโยบายการต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกลไกประชารัฐ : ผลการดำเนินงานปีที่ ๔ ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๑๒ ก.ย. ๖๑ - ๑๒ ก.ย. ๖๒)

ไฟล์แนบ